facebook1pximg
kursusfabrikken logo
Kontakt
Kursusfabrikkens blog

Excel LOPSLAG

excel-hvis

Når du skal arbejde med store mængder data i Excel, er det væsentligt at kende til Excels forskellige opslagsfunktioner.

Disse kan hjælpe dig med at gøre arbejdet i Excel mere effektivt, så du kan spare tid i dit daglige arbejde.

I dette blogindlæg kigger vi nærmere på funktionen LOPSLAG, som kan bruges til at søge efter specifik data i regneark med store datamængder.

Hvad er LOPSLAG?

LOPSLAG er en opslagsfunktion, som kan bruges til at slå en værdi op i en lodret tabel. Det kunne f.eks. være et postnummer, et medarbejdernummer eller et produktnummer.

Funktionen fungerer ved at tage udgangspunkt i data, som du allerede kender. Det kunne fx være et ordrebeløb, som vi bruger i eksemplet nedenfor. Den kendte data bruger vi så til at finde frem til den ukendte data – altså den data, som vi vil lede efter i de lodrette tabeller.

I det eksempel, I kan se nedenfor, er den kendte data ”Ordrenummeret” og den ukendte data er ”beløbet”. Vi vil altså ved hjælp af ordrenummeret søge frem, hvor meget der er blevet solgt for på det givne ordrenummer.

Begynderguide til brug af LOPSLAG

I dette eksempel arbejder vi ud fra et datasæt på 335 rækker. Vi vil ved hjælp af Ordre ID'et søge efter det beløb, der er solgt for på den enkelte ordre. Ved at bruge LOPSLAG-funktionen vil det være nemt at søge beløbet frem ud fra det enkelte Ordre ID.

LOPSLAG-datasæt

Det, vi gerne vil søge frem, er beløbet, der er købt for i en given ordre. Vi stiller os derfor i feltet, hvor vi gerne vil have, at resultatet skal stå. I dette eksempel er det celle I3.

Vi indtaster =LOPSLAG()

LOPSLAG-opstart

Imellem de to paranteser skal vi nu skrive argumenterne for funktionen. Argumenterne er de data, som funktionen skal lede i, og de er dermed essentielle for, at funktionen kan fungere.

Først indtaster vi cellenavnet på den celle, som skal bruges til opslag af Ordre ID. I dette tilfælde I2, efterfulgt af et semikolon.

Efter semikolon skal vi indtaste de celler, som vi vil lede efter værdien i (hos os er det kolonne B+C+D+E). Så vi indtaster B2:E336 (her er det vigtig at huske et kolon mellem de to cellebetegnelser).

Herefter sætter vi endnu et semikolon.

Som det tredje skal vi indtaste kolonnenummeret på den kolonne, som vi vil søge efter den specifikke data i. I vores tilfælde er det kolonne E, som indeholder "Beløb". Kolonne E er den fjerde kolonne i de fire kolonner vi søger i, derfor indtaster vi 4 og endnu et semikolon.

Bemærk: Når du skal bruge LOPSLAG, skal kolonnen med den kendte data stå til venstre for den kolonne, som vi søger i. Ellers vil funktionen ikke fungere.

Som det fjerde og sidste argument indtaster vi FALSE. Ved at skrive dette, sætter vi funktionen til at lede efter en præcis værdi.

LOPSLAG-formel2

Tryk herefter ENTER for at fortælle Excel, at du er færdig.

Vi får nu vist følgende i Excel. I vores felt står der #I/T.

Dette er ikke en fejl, men vil kun fremkomme, indtil vi prøver at søge efter et bestemt Ordre ID.

LOPSLAG-udbytte

Vi vil gerne finde beløbet på Ordre ID 9, og indtaster derfor "9" i celle I2. Ud fra denne data giver LOPSLAG-funktionen resultatet 799, som vi, ved hjælp af tabellen til venstre, kan se stemmer.

LOPSLAG-resultat

Vi har nu vist dig, hvordan LOPSLAG-funktionen kan bruges til at navigere rundt i et datasæt. Ved hjælp af LOPSLAG kan du altså nemt søge efter bestemte data, så du slipper for manuelt at søge igennem datasættet.

Vi håber, at denne guide kan hjælpe dig til at lette dit arbejde i Excel.

miniguide Excel

Hvis du er ny bruger af Excel, har vi hos Kursusfabrikken lavet en Miniguide til Excel, hvor du vil blive introduceret til Excels grundlæggende funktioner, så du kan komme godt i gang med at arbejde med programmet.

Hvis du gerne vil lære mere om Excel og dets mange funktioner, så udbyder Kursusfabrikken et dagskursus i Excel. Hvis du allerede har erfaring med at arbejde i Excel, har vi også et kursus i Excel udvidet.

God arbejdslyst!

Seneste udgivelser på Kursusfabrikkens blog
Kursusfabrikken ApS