facebook1pximg
Kursusfabrikkens logo
Kontakt

Funktioner i Excel

Et søgbart opslagsværk med de bedste genveje og funktioner til Excel, designet til at gøre dit arbejde mere effektivt og mindre tidskrævende. Uanset om du er nybegynder eller erfaren bruger, vil denne side være dig uundværlig.

Søg efter funktion

Søg efter funktion
Genvej
Navn på funktion
Beskrivelse af funktion
Kopier
Bruges til at kopiere det valgte celleområde eller indholdet af den aktive celle. Kan indsættes i andre celler eller dokumenter med Ctrl+V.
Indsæt
Bruges til at indsætte det kopierede indhold i den aktive celle eller det valgte celleområde.
Fortryd
Fortryder den seneste handling i Excel, såsom ændringer i en celle, en formel eller formatering.
Gentag
Gentager den seneste handling i Excel, som f.eks. formatering, indtastning af data eller sletning af celler.
Klip
Klipper det valgte celleområde eller indholdet af den aktive celle, så det kan flyttes og indsættes et andet sted med Ctrl+V.
Find
Åbner dialogboksen "Find og erstat" for at søge efter bestemt tekst, tal eller formler i regnearket.
Erstat
Åbner dialogboksen "Find og erstat" for at erstatte bestemt tekst, tal eller formler i regnearket.
Gem
Gemmer det aktuelle regneark eller arbejdsbog.
Rediger celle
Giver mulighed for at redigere indholdet af den aktive celle direkte i cellen.
Autosum
Indsætter en SUM-formel i den aktive celle og beregner automatisk summen af de overliggende eller tilstødende celler.
Udskriv
Åbner dialogboksen "Udskriv" for at udskrive det aktuelle regneark eller arbejdsbog.
Vælg alt
Vælger alle cellerne i det aktive regneark.
Indsæt dato
Indsætter dagens dato i den aktive celle.
Gentag handling
Gentager den seneste handling i Excel, f.eks. formatering, indtastning af data eller sletning af celler.
Udfyld nedad
Kopierer indholdet af den øverste celle i det valgte område til de nedenforliggende celler.
Udfyld til højre
Kopierer indholdet af den venstre celle i det valgte område til de højre celler.
Formater celle
Åbner dialogboksen "Formater celler" for at ændre formateringen af den aktive celle eller det valgte celleområde.
Gå til
Åbner dialogboksen "Gå til" for at navigere til en bestemt celle eller et område i regnearket.
Indsæt hyperlink
Åbner dialogboksen "Indsæt hyperlink" for at tilføje et hyperlink til en celle.
Fed
Gør teksten i den aktive celle eller det valgte celleområde fed.
Kursiv
Gør teksten i den aktive celle eller det valgte celleområde kursiv.
Gennemstreg
Tilføjer gennemstregning til teksten i den aktive celle eller det valgte celleområde.
Opret tabel
Opretter en tabel ud fra det valgte celleområde.
Skjul rækker
Skjuler de valgte kolonner i regnearket.
Vis rækker
Viser tidligere skjulte rækker i det valgte område.
Filtroperation
Aktiverer autofilerfunktionen for det valgte celleområde eller den aktive tabel
Vælg kolonne
Vælger hele kolonnen, hvor den aktive celle befinder sig.
Vælg række
Vælger hele rækken, hvor den aktive celle befinder sig.
Indsæt standarddiagram
Indsætter et standarddiagram baseret på det valgte celleområde i det aktive regneark.
Opret navne fra valg
Opretter navne for det valgte celleområde baseret på etiketter i de øverste rækker og/eller venstre kolonner.
Indsæt klokkeslæt
Indsætter det aktuelle klokkeslæt i den aktive celle.
Kopiér celle ovenover
Kopierer indholdet fra cellen ovenfor til den aktive celle.
Vælg celler med noter
Vælger alle celler i regnearket, der indeholder kommentarer.
Reducér decimaler
Reducerer antallet af viste decimaler for værdier i de valgte celler.
Øg decimaler
Øger antallet af viste decimaler for værdier i de valgte celler.
Opret PivotTabel
Åbner dialogboksen til at oprette en PivotTabel baseret på det valgte celleområde.
Opdater valgte PivotTabel
Opdaterer dataene i den valgte PivotTabel. Hvis ingen PivotTabel er valgt, opdaterer den alle PivotTabeller i regnearket.
Opdater alle PivotTabeller
Opdaterer alle PivotTabeller i arbejdsbogen.
Indsæt Special
Åbner dialogboksen "Indsæt Special" for at indsætte data med specielle indstillinger som f.eks. kun værdier, kun formatering, transponeret osv.
Anvend valutaformat
Anvender valutaformat til de valgte celler.
Anvend procentformat
Anvender procentformat til de valgte celler.
Anvend generelt format
Anvender generelt format til de valgte celler.
Anvend eksponentielt format
Anvender eksponentielt format til de valgte celler.
Stavekontrol
Starter stavekontrollen og kontrollerer stavefejl i regnearket.
Skrifttype
Åbner dialogboksen "Formater celler" med fanen "Skrift" valgt, så du kan ændre skrifttypen, skriftstørrelsen og andre skriftindstillinger.
Slet celler
Åbner dialogboksen "Slet celler" for at slette valgte celler, rækker eller kolonner fra dit regneark.
Makroer
Åbner dialogboksen "Makro" for at køre, oprette, redigere eller slette makroer.
Åbn VBA Editor
Åbner VBA-editoren, hvor du kan skrive og redigere VBA-kode (Visual Basic for Applications) til at automatisere opgaver i Excel.
Indsæt nyt regneark
Tilføjer et nyt regneark til den aktive arbejdsbog.
Hurtiganalyse
Åbner Hurtiganalyse for det valgte celleområde.
Flash Fill
Anvender Flash Fill baseret på mønstret i de omkringliggende celler.
Opdater alt
Opdaterer alle dataforbindelser i arbejdsbogen.
Zoom
Zoomer ind eller ud i regnearket.
Næste vindue
Skifter til det næste åbne Excel-vindue.
Beregn alle regneark
Tvinger Excel til at beregne alle åbne regneark, uanset om de er blevet ændret eller ej.
Opret diagram
Opretter et standarddiagram baseret på det valgte celleområde i et nyt regneark.
Marker afhængigheder
Markerer alle celler der er afhængige af indholdet fra den aktive celle.
Vis Excel-hjælp
Åbner Excel Hjælp.
Understreg
Understreger teksten i den aktive celle eller det valgte celleområde
Skjul rækker
Skjuler rækker i det valgte område
Skjul kolonner
Skjuler kolonner i det valgte område
Kursusoversigt, Mette og Camille er på kursus
Har du behov for et kursus?

Mange funktioner og genveje kan være svære at forstå, hvis du ikke har fået den helt rette introduktion. Vi har kurser, som kan afhjælpe dine udfordringer.

Se kurser i Excel

De smarteste og mest brugbare funktioner og genveje i Excel

Excel kan være lidt af en nød at knække, for de fleste? Programmet er fyldt med funktioner og genveje, som kan være svære at huske udenad. Men vi har løsningen! Her på siden har vi samlet de smarteste, mest brugbare og tidsbesparende funktionsgenveje til Excel. Du kan nemt søge efter specifikke funktionerne, og lære at anvende dem i dit Excel ark.

Vi ved, at det kan være svært at starte, så vi har gjort det enkelt for dig. Hver genvej og funktion er forklaret med en kort beskrivelse. Udvalgte funktioner indeholder sågar vejledninger og komplette eksempler, så du forstår og kan anvende dem. Uanset om du er ny til Excel eller har brugt det i årevis, er denne liste derfor brugbar i din hverdag. For vi tror på, at alle kan lære at mestre Excel. Hvis du efterfølgende behøver mere hjælpe, tilbyder vi kurser i Excel, både grunlæggende og udvidede Excel kurser. 

Vores samling af funktioner kan være en værdifuld samling af genveje, som altid vil være gratis at tilgå. Hvis du søger yderligere vejledning og støtte i Excel, er vores kurser desuden et fremragende valg at supplere med. Vi tilbyder nemlig kurser i Excel, på mange forskellige niveauer. Så tag et kig på alle vores Excel kurser, og gør klar til at forbedre dine grundlæggende færdigheder eller stræber efter at nå ekspertniveau.

Kursusfabrikken ApS