facebook1pximg
Kursusfabrikkens logo
Kontakt
Kursusfabrikkens blog

Billedredigering

Billedredigering

Få det optimale ud af dine billeder med simpel billedredigering

Skal du i gang med billedredigering?

Et godt billede kan gøres endnu bedre, hvis du ved, hvilke værktøjer og funktioner, du skal anvende.

Med Photoshop får du de optimale muligheder for at få det bedste ud af dit billedmateriale.

I denne guide giver vi dig en kort introduktion til nogle af programmets grundlæggende og mest anvendelige værktøjer samt gode tips og tricks, så du kan komme godt i gang med billedredigering.

Vi vil komme ind på beskæring, justering af lysstyrke og kontrast samt justering af farver i billedet.

Guide til Photoshop

Photoshop kan ved første øjekast virke uoverskueligt at kaste sig ud i, da programmet har et hav af værktøjer og funktioner.

Men fortvivl ikke. Med få justeringer kan du opnå væsentligt bedre resultater.

Har du aldrig brugt Photoshop før?

I vores Miniguide til Photoshop får du en kort introduktion til programmet. Du kan .

miniguide photoshop

Beskæring

Det første, vi skal kigge på, er beskæring af dit billede. Med Beskæringsværktøjet kan du beskære dit billede samt rette op på horisonten, hvis denne er skæv.
I eksemplet nedenfor kan du se et billede, hvor horisonten er skæv.

skæv horisont

Når du klikker på dit billede med Beskæringsværktøjet, vil du få nedenstående beskæringsramme frem:

beskæringsværktøj

Holder du markøren lige ud for et af hjørnerne i beskæringsrammen, har du mulighed for at rotere billedet.

Brug hjælpelinjerne til at vurdere, hvornår horisonten er rettet helt op. Photoshop hjælper automatisk med at beskære billedet efter rotationen.

horisont

Trækker du i hjørnerne af beskæringsrammen, har du mulighed for at beskære billedet til den ønskede størrelse og udsnit.

Klikker du inde i beskæringsrammen, kan du flytte rundt på udsnittet af dit billede inden for beskæringsrammens afgrænsning.

Klik på Anvend eller Enter for at udføre handlingen.

horisont billede
horisont billede

TIP:

Ønsker du at ændre på din beskæring senere, er det vigtigt, at du i menulinjen krydser Slet beskårne pixel fra.
Er den sat til, vil alle pixel, der ligger uden for dit beskæringsområde, blive slettet, og du vil derfor ikke kunne ændre beskæringen efterfølgende.
Er Slet beskårne pixel slået fra, vil du altid kunne gå tilbage til Beskæringsværktøjet og ændre på udsnittet, da de pixel, der ligger uden for beskæringen, blot er skjulte.

Det, der ligger uden for beskæringsrammen, vil ikke være synligt, når du eksporterer din fil.

slet beskårne pixels

Lysstyrke/kontrast

Lysstyrke/kontrast

Når du tager billeder i forskellige omgivelser, kan du komme ud for, at billedet er over- eller underbelyst.

Med få justeringer i Photoshop kan du dog rette op på dit billede, hvis det er for lyst, mørkt eller mangler kontrast.

Når du skal arbejde med lys og kontrast i dit billede, skal du have fat i justeringslaget Niveauer, som du finder i menuen under Lag -> Nyt justeringslag -> Niveauer.

Med Niveauer kan du justere intensiteten af billedets højlys, mellemtoner og skygger, og du kan dermed opnå højere kontrast i billedet. Kontrasten justeres ved at trække skydeknapperne for skygge og højlys indad, til de, som minimum, rører histogrammets ender.

niveau
niveau
før niveau justeringer

Før justering af Niveauer

justeringer niveau

Efter justering af Niveauer

TIP:

Højlys er et fuldt oplyst område af et billede, skyggerne er de ubelyste, mørke områder, og mellemtonerne er de dele af et billede, der hverken er højlys eller skygge.

højlys og skygge

Hvis du ønsker at lysne billedet og øge kontrasten yderligere, skal du vælge Lag -> Nyt justeringslag -> Lysstyrke/kontrast.

Her får du en boks frem, hvor du kan redigere i lysstyrke og kontrasten i billedet ved at trække i skydeknapperne.

Lys kontrast
lysstyrke før

Før justering af Lysstyrke

lysstyrke efter

Efter justering af Lysstyrke

Resultat

før niveauer og lysstyrke

Billede før justering af Niveauer samt Lysstyrke/kontrast

efter niveauer og lysstyrke

Billede efter justering af Niveauer samt Lysstyrke/kontrast

Farvemætning

Med justeringslaget Farvetone/farvemætning, som du finder i menuen under Lag -> Nyt justeringslag -> Farvetone/farvemætning, kan du justere farverne i dit billede.

Du har mulighed for at ændre på Farvetone, Mætning samt Lysstyrke ved at justere skydeknapperne i panelet.

Med Mætning kan du justere intensiteten af farverne i billedet ved trække farve ud af billedet eller gøre farverne mere kraftige. Dette gøres ved at justere bjælken med Mætning, der er den midterste i justeringspanelet

farvetone mætning panel
farvetone mætning
mætning før

Billede før justering af Mætning

mætning

Billede efter justering af Mætning

I panelet for Farvetone/farvemætning har du også mulighed for at arbejde med de enkelte farver i billedet.

Blå mætning

Når Blå eksempelvis er valgt, arbejder du kun med de blå farver i billedet. Her kan du både ændre på Farvetone, der bestemmer den blå nuance, Mætning, der bestemmer mætningen – altså intensiteten – af farven, og Lysstyrke, der angiver lysstyrken af den blå farve.

I eksemplet nedenfor er disse funktioner anvendt til at fremhæve den blå farve på himlen.

Før mætning

Billede før justering af Mætning af den blå farve

efter mætning

Billede efter justering af Mætning af den blå farve

God fornøjelse med dit arbejde med billedredigering!

Vi har nu gennemgået nogle af Photoshops basale redskaber til billedredigering.

Dette er kun toppen af isbjerget af Photoshops mange anvendelige værktøjer og funktioner.

Hvis du har fået mod på mere billedredigering, har vi hos Kursusfabrikken et to dages kursus i Adobe Photoshop. Her vil du få et bredt kendskab til programmet og dets mange muligheder.

På kurset vil du, ud over grundlæggende billedredigering, bl.a. lære at fritlægge, redigere og forbedre dine billeder med retouchering, så du opnår flotte og professionelle resultater - både til tryk og web.

Bliv dygtig til at skabe visuelle designs på et grafisk kursus

photoshop kursus
photoshop udvidet kursus
Indesign
illustrator kursus

Del siden med dit netværK

Seneste udgivelser på Kursusfabrikkens blog
Kursusfabrikken ApS