facebook1pximg
Kursusfabrikkens logo
Kontakt
Kursusfabrikkens blog

BO-VEST - kursus i Personlig effektivitet

Skræddersyet kursus i Personlig effektivitet førte til øget overblik, effektiv opgaveprioritering samt optimal udnyttelse af medarbejdernes fokustid hos BO-VEST.

BO-VEST valgte et skræddersyet kursus

BO-VEST er en 100 % non-profit administrationsorganisation, der administrerer 15.000 boliger i Albertslund, Brøndby, Ishøj, Greve og København – svarende til mere end 32.000 beboere.

Ud fra et ønske om at give deres medarbejdere ro og tid til at fordybelse har BO-VEST indført såkaldt ”fokustid” i arbejdsdagen. Dvs. et fast tidsrum hver dag fra kl. 10:00 til 11:30, hvor medarbejderne har dedikeret tid til at fordybe sig i de større og mere komplekse opgaver.

Netop dette ønske om fokustid er afsættet for samarbejdet med Kursusfabrikken. Som et led i processen har BO-VEST nemlig tilbudt samtlige medarbejdere i organisationen at komme på et kursus i Personlig effektivitet. Et opkvalificerende kursus, der klæder medarbejderne på til at organisere, prioritere og planlægge deres arbejdsopgaver på effektiv vis.

Det skræddersyede kursus blev nøje planlagt ud fra de aktuelle behov, som organisationen stod med. Altså et personligt tilrettelagt forløb, der blev tilpasset efter BO-VEST's ønsker til bl.a. tid, sted, antal deltagere, indhold, niveau m.v.

Selvfølgelig med 100 % tilfredshedsgaranti.

"Vi bør overveje, om sådan et kursus ikke fast skal tilbydes alle nye medarbejdere."

- Leder i HR-afdelingen hos BO-VEST

Resultater

  • Effektiviseret tilgang til opgavestrukturering og -prioritering
  • Fra manuel opgavehåndtering til automatiske og tidsbesparende metoder
  • Optimeret fokustid og plan om overgang fra 5 til 4 arbejdsdage i ugen

Udbytte: Øget overblik og effektivisering

Efter at have deltaget på kurset i Personlig effektivitet er medarbejderne hos BO-VEST blevet klædt på med viden, kompetencer og værktøjer til at systematisere og skabe overblik over deres daglige opgaver.

Med sig i rygsækken har medarbejderne bl.a. fået:

  • Model og værktøjer til bedre at strukturere opgaver, så de kan udnytte deres fokustid mere effektivt til at løse de væsentligste opgaver, der kræver ro og koncentration.
  • Konstant overblik hos den enkelte medarbejder mht., hvilke opgaver der skal løses samt eventuelt udeståender.
  • Skarpere opgaveprioritering og reduceret spildtid - bl.a. ved smart brug af Outlook og Microsoft To-Do-app'en.
  • Indblik i brugbare applikationer, fx Planner og OneNote, der kan gøre det nemmere og mere praktisk at koordinere fællesprojekter og -opgaver.
  • Inputs til hvordan de erstatter tidskrævende, manuelle processer med hurtige og effektive funktioner - fx automatiske og vedligeholdelsesfrie to-do-lister frem for fysiske post-its, notesbøger, papirlister m.v.

Alt i alt har kurset betydet en samlet opkvalificering af medarbejdernes personlige effektivitet i den daglige opgavehåndtering – til glæde for den enkelte medarbejder såvel som hele organisationen.

"Jeg er blevet bedre til at benytte de mange værktøjer som findes i Outlook, så der er ”rent bord” i indbakken, og så de løbende opgaver struktureres bedre [...] Hurra for struktur og effektivisering."

- Britt Hauschild Kanerva, boligrådgiver og -serviceleder

Fra 5 til 4 dages arbejdsuge

Én ting er det øjeblikkelige udbytte, som BO-VEST har fået med kurset i Personlig effektivitet. Noget andet er de forbedringer de opnår på længere sigt hvad angår arbejdsmæssig effektivitet og produktivitet.

Tager vi de langsigtede briller på, er ambitionen for fremtidens arbejdsgang hos BO-VEST klokkeklar: De ønsker at forkorte arbejdsugen fra fem til fire arbejdsdage om ugen. Målet er, at de kan nedbringe arbejdstiden som følge af den effektiviserede og strukturerede arbejdsgang - samt ikke mindst den optimerede fokustid.

Og med implementeringen af de nyerhvervede værktøjer, metoder og indsigter fra kurset i Personlig effektivitet, er organisationen som helhed rigtig godt på vej mod at realisere målsætningen,

"Mange af os bruger kun en lille brøkdel af de værktøjer, der findes i Outlook. Så bare det at få en 'rundvisning' i funktionerne, der kan hjælpe til struktur i hverdagen, er fedt."

- Deltager på kurset i Personlig effektivitet

Søger du en skræddersyet kursusløsning?

Er I tre eller flere medarbejdere i din virksomhed, der kunne være interesserede i at høre, hvordan et skræddersyet kursus hos Kursusfabrikken kan løfte jeres medarbejderes effektivitetsniveau i det daglige arbejde? I så fald må I ikke tøve med at kontakte os for et uforpligtende tilbud.

Vi har bred erfaring med at afholde kursusforløb, der er nøje tilpasset virksomhedens eller teamets unikke behov - med henblik på at bane vejen for et fælles kompetenceløft. Med afsæt i jeres specifikke ønsker strikker vi et kursus sammen til jer.

Seneste udgivelser på Kursusfabrikkens blog
Kursusfabrikken ApS