facebook1pximg
Kursusfabrikkens logo
Kontakt
Kursusfabrikkens blog

Kom godt i gang med Google Ads - 6 skarpe råd

kom i gang med Google Ads - sælg mere

Som bekendt er al begyndelse svært. Men sådan behøver det ikke nødvendigvis at være, hvis du er nybegynder i Google Ads. Med lidt grundig forberedelse og et solidt stykke forarbejde, kan du nemlig lægge rigtig godt fra land og sikre en snorlige arbejdsproces - fra start til slut.

Dette mål kommer du dog ikke sovende til. Det kræver, at du bruger tid og ressourcer på at sætte dig ind i Google Ads og får styr på dit strategiske fundament. Dette indebærer bl.a. centralt indsigtsarbejde i hhv. Google Ads og Google Analytics, så du er klædt på til at kunne træffe velovervejede beslutninger vedrørende dine kampagner og annoncer.

Men hvordan kommer du så godt i gang, så du får det bedst tænkelige afsæt for fremtidig succes med dine Google Ads-indsatser? Dét skal vi sige dig.

Uanset om du er helt grøn eller har en smule erfaring i Google Ads på begynderniveau, er der hjælp at hente i dette indlæg. Vi sætter fokus på den svære opstartsfase og forsøger at gøre den lettere ved at give dig 6 hurtige og skarpe råd til, hvordan du får kickstartet Google Ads-arbejdet på bedste vis.

Kort sagt: Vi gør dig klar, parat til Google Ads-start!

#1 Start småt, opnå succes - og byg ovenpå

Mange begår den begynderfejl, at de lægger alt for hårdt ud med deres Google Ads-projekt - eller rettere for ambitiøst. Det er egentlig ganske forståeligt, da man typisk er stærkt motiveret for at få indsatserne ud over rampen og skalere maksimalt hurtigst muligt, så man kan nyde godt af effekten.

Men sådan fungerer det nu sjældent. Med denne intensive indsats kan du for det første risikere at overile projektet og blive blind for småfejl undervejs, der ender med at vokse sig større og skabe seriøse komplikationer senere hen. For det andet kan du også starte for ambitiøst ud, så du rent faktisk slår et for stort brød op, der spænder ben for eksekveringen og gør det vanskeligt at nå helt i mål.

Derfor er det vigtigt, at du er realistisk ift. dine indsatser og starter blidt ud. Lav fx en lille test på eksempelvis søgenetværket, som du på forhånd ved, du kan gabe over. Sørg for, at alt er sat korrekt op fra start, og først derefter kan du med ro i maven sætte din kampagne i gang samt løbende holde godt øje med dens udvikling og effekt.

Efterhånden som du får en god fornemmelse for funktionerne i Google Ads og får succes med din første kampagne, kan du så udvide med flere kampagner og skalere dit kampagnebudget.

Med andre ord: Start småt, opnå succes - og byd først derefter ovenpå med nye tiltag.

#2 Forstå din målgruppe

Før du overhovedet tænker på at oprette din første annonce, skal du have en klar forståelse for, hvem din målgruppe er. Dine målgruppeindsigter sikrer, at du rent faktisk kan målrette og ramme plet med dine annoncer. Og jo klogere og skarpere du er på målgruppen, desto bedre resultat vil du typisk opnå.

Derfor skal du foretage et indledende analysearbejde, hvor du bl.a. stiller følgende spørgsmål:

  • Hvem er de personer, der har størst behov for og er mest tilbøjelige til at bruge dit produkt eller din service?
  • Hvordan ser deres demografiske profil ud?
  • Hvilke interesser har de?
  • Hvilke behov?
  • Hvilken online adfærd?

Ved at besvare spørgsmål som disse, kan du øge chancen for, at du bruger dit marketingbudget mest effektivt.

#3 Sæt klare mål - og gør dem SMART

Et andet væsentligt punkt, du indledningsvist skal have afklaret, er, hvilke mål du har med dine Google Ads-kampagner. Google Ads kan hjælpe dig med en lang række forskellige marketingmål - alt lige fra at øge brandbevidstheden til at drive salg.

Det siger lidt sig selv, at det er altafgørende, at du inden kampagnearbejdets start har en klar idé om, hvad du håber og forventer at opnå. Og faktisk skal denne idé helst være så konkret og tydeligt optegnet som muligt. Her taler man om, at et mål skal være SMART - dvs. specifikke, målbare, opnåelige, relevante og tidsbestemte. Ved at opfylde disse kriterier gør du selve tracking- og evalueringsarbejdet langt lettere for dig selv. Du ved dels, hvad du skal måle på, og hvad der skal til for, at du bogstaveligt talt er nået i mål med dine kampagner. Hvis du vil dykke lidt nærmere ned i, hvilke kampagnemål du skal bruge hvornår, så forklarer Simon det i videoen i vores blogindlæg om at vælge det rigtige kampagnemål.

Kort sagt: Du bliver i stand til at styre dine Google Ads-kampagner mere effektivt samt måle konkret på deres succes.

#4 Vælg de rette søgeord

Søgeord er hjørnestenen i enhver effektiv Google Ads-strategi. De fungerer populært sagt som broen mellem din virksomheds annoncer og dine potentielle kunders søgeforespørgsler. Ved at vælge de rigtige søgeord kan du sikre, at dine annoncer bliver vist for det rigtige publikum - dvs. de personer, der sandsynligvis er mest interesserede i dine produkter eller tjenester.

Med den rette søgeordsindsats kan du ikke kun øge dine annoncers CTR-værdi (Click Through Rate) og konverteringsrate. Du vil også potentielt kunne minimere mængden af spildte annoncekroner på irrelevante klik. Og som om det ikke var nok, er dit valg af søgeord desuden direkte forbundet med annoncens kvalitetsresultat, som Google bruger til at bestemme hhv. annonceplacering og omkostninger per klik (CPC).

Ved at kvalitets- og relevansoptimere dine søgeord, kan du altså forbedre dine annonceringers performance og opnå et højere afkast (ROI) på investeringerne i dine Google Ads-kampagner.

#5 Husk konverteringssporing

En ting er at tiltrække relevante søgninger og drive trafik til hjemmesiden vha. søgeordsoptimerede annoncer. Noget andet er, hvorvidt dine annoncer rent faktisk genererer de konverteringer, du ønsker på din hjemmeside.

Det siger lidt sig selv, at det er vanskeligt at konkludere på effekten af dine Google Ads, hvis ikke du har indblik i:

  • hvilke besøgende der køber noget på din hjemmeside (dvs. konverterer)
  • hvor mange af disse konverteringer, der rent faktisk kommer fra Google Ads

Dette kræver, at du forinden har opsat konverteringssporing på din hjemmeside. Med denne sporing har du vished om, hvilke kanaler/medier der kan krediteres for dit salg. Kun på den måde kan du opnå et validt datagrundlag, så du kan træffe de rette beslutninger ift. dine Google Ads-investeringer.

#6 Test, test, test - med rigtige ressourcer

Hvordan finder du ud af, om Google Ads rent faktisk virker for dig og leverer det, som du forventer - og ideelt set mere til?

Svaret er ganske enkelt: Test. test og atter test!

Men det er ofte lettere sagt end gjort. For testarbejde er ikke bare uden omkostninger. Det kan hurtigt blive relativt ressourcekrævende at foretage kontinuerlige tests på de indsatser, man laver i Google Ads. Men faktum er, at testarbejdet er tvingende nødvendigt, og heldigvis er det en prioritering, der giver pote i sidste ende.

Tests er særligt vigtige i den indledende opstartsfase med Google Ads, da du nødvendigvis skal have opbygget en vis mængde data, som du kan analysere på og vurdere på baggrund af. Du er altså nødt til at have noget trafik, så du har statistikken på din side, inden du beslutter, om Google Ads fungerer eller ej.

At opbygge et sådan data- og beslutningsgrundlag er ikke gratis. Det er svært at teste, om du kan få succes med Google Ads helt uden at skulle investere i testarbejdet. Vel at mærke både økonomisk og tidsmæssigt. Derfor bør du fra starten indregne testfasen i dit budget og allokere marketingkroner til dette formål. så du har rigtige ressourcer at arbejde udfra.

Google Ads er en løbende arbejdsproces...

Afslutningsvis vil vi gerne understrege følgende vigtige pointe:

Google Ads er ikke en "engangsforestilling". Tværtimod!

Dit arbejde med Google Ads kan bedst forstås som en ongoing proces, der kræver løbende vedligeholdelse. Du kommer altså ikke ret langt, hvis du sætter dine kampagner i gang og derefter bare lader "slaget gå sin gang" - muligvis sin skæve gang. Det er nemlig de færreste kampagner, der bare går snorlige og performer optimalt på alle parametre lige fra første sekund. Og derfor bør du forvente, at der er nogle punkter, der kræver justering, tilpasning og optimering.

Så hvis du vil have succes med dine Google Ads-kampagner, er du nødt til at genbesøge dem med jævne mellemrum - minimum én gang om ugen. Du skal kontinuerligt optimere annoncer, klikpriser, kvalitetsresultatet, placeringer, eks­kludere søgeord etc.

Dette vedligeholdelses- og optimeringsarbejde er den eneste vej til at sikre, at dine kampagner leverer størst muligt afkast, og at dine Google Ads-indsatser til syvende og sidst er rentable.

Har du brug for et lille skub, så du kommer i gang med dit Google Ads-eventyr på den helt rigtige måde? På vores blog finder du endnu mere brugbar viden om Google Ads, du kan dykke ned i. Bl.a. vores indlæg, der gør dig klogere på de forskellige kampagnetyper i Google Ads.

Og hvis du har mod på at kursus i Google Ads, hvor du får viden om og praktisk erfaring med alt lige fra strategi og kampagneopsætning til eksekvering på konkrete annoncer og effektmåling.

Vi ønsker dig al held og lykke med dine første Google Ads-kampagner.

Seneste udgivelser på Kursusfabrikkens blog
Kursusfabrikken ApS