facebook1pximg
Kursusfabrikkens logo
Kontakt
Kursusfabrikkens blog

10 gode tips - inden du kickstarter din online markedsføring

10 ting du skal i om

Vi kender alle til det gamle ordsprog "godt begyndt er halvt fuldendt". Selvfølgelig er en god start ikke nødvendigvis ensbetydende med en succesfuld eksekvering, når man taler om om online markedsføring. Men der er ingen tvivl om, at den gode start på alle måder øger sandsynligheden for succes.

Den indledende fase af arbejdet med online markedsføring er nemlig altafgørende for processens videre forløb og ikke mindst slutresultatet. Jo mere du har styr på ift. forløbets indsatser, planlægning, omkostninger, krav m.v., desto mere strømlinet og gnidningsfri vil processen formodentlig også opleves.

Med andre ord: Det er ekstremt vigtigt, at du tager dig god tid til at danne dig et forkromet overblik over dit online markedsføringsprojekt, inden du for alvor søsætter det.

Hvordan? Læs med nedenfor, hvor vi giver dig 10 brugbare inputs til, hvilke overvejelser og forbehold du bør gøre dig, inden du råber klar, parat til markedsførings-start.

Men lad os hoppe direkte til blogindlæggets fokus og se nærmere på, hvordan du forbereder dig optimalt til din online markedsførings-succes.

Vores 10 bud...

Hvis du gerne vil opnå en succesfuld start på dit online markedsførings-eventyr, kan dit forberedelsesarbejde koges ned til følgende 10 punkter:

  1. Kend din målgruppe og tal til dem
  2. Fokusér på det, du er god til
  3. Start med de lavthængende frugter
  4. Sæt et ordentligt budget fra starten
  5. Mål effekten
  6. Vær tålmodig
  7. Stop op og tænk
  8. Sparring er guld værd
  9. Overhold Markedsføringsloven
  10. Vær realistisk - og tilgiv mulige fodfejl

I det følgende vil vi kort uddybe, hvad de respektive punkter dækker over, og hvilket arbejde det kræver af dig.

#1 Kend din målgruppe - og tal direkte til dem

Inden du overhovedet går i gang med arbejdet, skal du sørge for, at du kender din målgruppe. Målgruppeindsigter er din vigtigste ammunition. Uden indsigt i dine potentielle kunder, vil du formodentlig famle i blinde. Du vil hverken vide, hvem du skal kommunikere til, og hvordan du skal adressere dem.

Derfor er det afgørende, at du tidligt i processen får lavet dine målgruppeanalyser grundigt og får indsamlet værdifuld data, som du senere hen kan omsætte til målrettet budskabsformidling, der rammer plet.

Sørg for at være i øjenhøjde med din mål­gruppe og tal til dem i et sprog, der resonerer med deres egen måde at kommunikere på - både hvad angår tekst, design, brugervenlighed etc. En skarp og konsistent tone of voice vil højne dine chancer for at skabe øget konvertering og mere effektive markedsføringskampagner.

#2 Fokusér på det, du er god til

Det er altid en styrke, hvis du har en masse gå-på-mod og gerne vil gøre tingene selv. Men ofte kan det være en rigtig god idé, at du fo­kuserer din indsats på de ting, du er rigtig god til, fremfor at ville favne alle arbejdsopgaver.

Du bør stærkt overveje at overlade de områder af din forretning, som du ikke selv er ekspert i, til de personer, der rent faktisk er eksperter på netop disse områder. På den måde opnår du det størst mulige udbytte all-round, og du sikrer, at al din energi og dit overskud bliver kanaliseret over i dine egne ekspertiser.

Dermed ikke sagt, at du fx ikke skal sætte dig ind i SEO, hvis du eksempelvis vælger at overlade dette ansvarsområde til et eksternt bureau. Det kan hjælpe dig rigtig meget, hvis du rent faktisk forstår, hvad bureauet fortæller dig, og at du kan vurdere og evaluere deres arbejde.

Kort sagt: Du bør fordele og prioritere dine ressourcer ud fra devisen om, at "den, der har evnen, har ansvaret".

#3 Start med de lavthængende frugter

En klassisk begynderfejl inden for digital markedsføring er, at mange vælger at tage hul på den helt store og nærmest overambitiøse løsning. De slår praktisk talt et alt for stort marketing-brød op, der bliver vanskeligt at få bagt færdigt - og solgt i sidste ende.

Risikoen ved denne tilgang er, at man får investeret tid og penge de helt forkerte steder, og det kan i værste tilfælde betyde, at man løber tør for penge, inden man overhovedet er kommet ordentligt i gang.

Hvis du allerede i dag har en hjemmeside eller webshop, så sørg derfor for at starte med de lavthæn­gende frugter. Dvs. de indsatser, som ikke kræver større ressourcer og indgreb i dit marketing spend, men hvor udbyttet alligevel kan være stort.

Det kunne eksempelvis være at gå din side igennem for de værste fejl og sørge for, at alle funktioner fun­gerer efter hensigten. Du kan også hive fat i en bekendt, der ikke har set din side før. På den måde kan du undersøge, hvordan vedkommende navigerer rundt på siden. Det kan ofte være en øjenåbner for mange at få en udefrakommende til at bruge siden, hvilket kan lede til betydelig optimering af sidens brugervenlighed.

#4 Sæt et ordentligt budget af fra starten

Og apropos marketing spend: Vær realistisk omkring dit markedsføringsbudget!

Det nytter ikke no­get at sætte baren så højt, at du tvinges til at gøre et halvhjertet stykke arbejde pga. manglende økonomi. Hvis du fx vil have en rentabel Google Ads-kampagne, skal du sørge for, at du ikke løber tør for penge, inden du har nået at optimere på alle relevante faktorer. Det samme gælder mht. SEO eller en helt tredje markedsføringsdisciplin for den sags skyld.

Effektiv digital marketing tager tid - og koster typisk penge. Det er meget sjældent, at omsætningen bare stryger i vejret fra start og bliver mangedoblet fra den ene dag til den anden. Så slå koldt vand i blodet og vær realistisk fra begyndelsen med dit markedsføringsbudget. Det betaler sig bogstaveligt talt på sigt.

#5 Mål på effekten

Effektmåling er alfa og omega - og en for direkte forudsætning for at kunne optimere på din markedsføring online.

Uanset hvad du beskæftiger dig med, så sørg altid for at måle på effekten af dit arbejde. Det er selvfølgelig nemmere at måle effekten på Google Ads, end det er at måle effekten på en branding-kampagne på Facebook. Men så vidt muligt skal du altid teste dit arbejde og vurdere, om udbyttet rent faktisk opvejer den indsats, der ligger bag.

Med løbende monitorering, analyse og effektmåling vil du altså kunne sikre, at din online markedsføring rent faktisk virker efter hensigten og udgør en rentabel forretning.

#6 Vær tålmodig

Du er måske stødt på det kendte citat fra Piet Hein: „Slid men vid, ting tager tid.“

Budskabet i dette citat er meget rammesættende for, hvordan online markedsføring skal opfattes og tilgås. Hvis du befinder dig i et marked med moderat til høj konkurrence, vil du typisk opleve, at det tager tid at opnå gode organiske placeringer på Google.

Men bare rolig - resultaterne skal nok komme, hvis bare du fortsætter dit arbejde. Vær tålmodig og arbejd med tiden som en medspiller fremfor en modspiller. Brug (vente)tiden på at optimere og perfektionere dine indsatser, så resultaterne i sidste ende bliver endnu bedre.

#7 Stop op og tænk dig om (en ekstra gang)

Vi har allerede indledningsvis berørt dette råd ganske kort, men det er så vigtigt et punkt, at det fortjener at blive gentaget og udfoldet. Det handler kort fortalt om at bremse op og give plads til refleksion, inden du bare sætter autopiloten til og kører derudad med din markedsføring online.

Sørg for, at du ind imellem giver dig tid til at stoppe op og tænke over den rute, du har valgt at bevæge dig ud på. Genovervej dine markedsføringsaktivite­ter jævnligt og tænk på nye og alternative måder at markedsføre dit produkt eller din service på.

Opfølgning, optimering og evaluering er vigtigt at få prioriteret, når du arbejder med online markedsføring - også selvom du mest har lyst til bare at komme videre i teksten med fuld fart. Et genbesøg af dine indsatser kan ofte vise sig at være et meget værdifuldt besøg fremadrettet.

#8 Sparring er guld værd

Arbejdet med online markedsføring kan hurtigt gå hen og blive et relativt ensomt soloprojekt, der hovedsageligt involverer en selv - både i rollen som initiativtager, beslutningstager og eksekverende part. Derfor er det altid en rigtig god idé at vende dine tanker og overvejelser med andre.

Der kan komme meget godt ud af at have en eller flere at spille bold op ad. Det kan give anledning til inspiration, idéer og nye perspektiver, og du kan blive udfordret på dine eksisterende løsninger og tænke i nye baner.

Det optimale er, hvis du har adgang til eksperter i dit netværk, som du har mulighed for at spørge til råds. Hvis du har nogen i din omgangskreds, som samtidig er i din målgruppe, vil det også være interessant for dig at vise din side eller dit markedsføringsmateriale til dem. Fortæl gerne andre om, hvad du er ved at optimere på eller sætte i gang. Det kan ofte give gode idéer og sætte tingene i perspektiv, når du spørger andre til råds.

Ergo: Sparring er guld!

#9 Overhold Markedsføringsloven

Sørg for, at du er bekendt med Markedsføringsloven. Altså at du har 100 % styr på juraen på området.

Markedsførings­loven §3-9 fastslår bl.a., at du altid skal overholde god markedsføring­skik. Det betyder, at du ikke må lave vildledende reklamer, hvor du ikke holder, hvad reklamen lover. Du må aldrig vildlede forbrugerne ved at udelade eller skjule væsentlige oplysninger. Eller bruge chikane eller utilbørlig påvirkning, der kan indskrænke forbrugernes valgfrihed i forbindelse med køb af et produkt eller en service.

Hvis du har en webshop, skal du sørge for at have lovlige og opdate­rede handelsbetingelser. Derudover skal relevante oplysninger, såsom virksomhedsnavn, CVR og andre kontaktoplysninger, altid være lettilgængelige på din hjemmeside. Dine salgs- og leveringsbetingelser skal være tydelige og lette at finde, og kunder skal altid godkende dem aktivt, inden de foretager et køb. Du har også oplysningspligt hvad angår varens fulde pris, herunder alle afvigelser og omkostninger, inklusiv fragt.

Så lad være med at komme på kant med loven. Forbrugerombudsmanden er ikke en person, du skal forsøge at løbe om hjørner med.

#10 Vær realistisk - og tilgiv mulige fodfejl

Arbejdet med online markedsføring er langt hen ad vejen en "try and error"-disciplin. Derfor kan du lige så godt fra starten indstille dig på, at resultaterne ikke bare kommer til dig, men derimod kræver en god portion knofedt. Processen vil uden tvivl indebære fodfejl, og det er derfor forventeligt, at du undervejs kommer til at fejle i en eller anden udstrækning. Og her skal du acceptere, at dette er helt ok og ganske naturligt.

Det vigtigste er, at du ikke bare lader dig slå ud og går helt i stå. Tværtimod skal du hoppe op på arbejdshesten igen og se på dine fejl konstruktivt - som en mulighed for læring. Med tiden opbygger du mere og mere erfaring, og du får samtidig flere professionelle hår på brystet, der kan gøre dig robust i kampen om de potentielle kunder.

Så vær ikke bange for at træde lidt ved siden af. Du lærer af dine fejl, og de kan tilmed give anledning til vigtig optimering, der kan styrke dine indsatser - og dine resultater på sigt.

Så husk at tilgive dine fodfejl og bibehold både troen, viljen og lysten ift. dit gode arbejde.

Skulle du have mod på at dygtiggøre dig (endnu mere) inden for bestemte områder af online markedsførings-disciplinen, kan vi tilbyde dig et bredt udvalg af kompetencegivende kurser inden for online markedsføring.

Vi ønsker dig held og lykke med dit online markedsførings-eventyr!

Seneste udgivelser på Kursusfabrikkens blog
Kursusfabrikken ApS