facebook1pximg
Kursusfabrikkens logo
Kontakt

Tilskudsmuligheder

Find ud af om du kan få tilskud til et kursus

Tilskudsmuligheder

Hvis du er ansat i en virksomhed og gerne vil efteruddanne dig, findes der en række tilskudsmuligheder. Som virksomhedsansat er der mulighed for at søge økonomisk støtte, så du kan deltage i undervisningen i arbejdstiden.

SVU

Hvis du som virksomhedsansat ønsker at deltage på et af vores 6 ugers kurser, kan du søge SVU. SVU står for Statens Voksensuddannelsesstøtte, og den gives til beskæftigede, der ønsker at efteruddanne sig. Med SVU kan du følge undervisningen i arbejdstiden og få dækket din tabte arbejdsindtægt.

SVU kan også søges til din arbejdsplads som en refusion, hvis du får udbetalt løn under din uddannelse.

Hvem kan søge?
Alle beskæftigede mellem 25 år og folkepensionsalderen kan søge SVU. Inden du søger om optagelse på uddannelsen, skal du have en orlovsaftale med din arbejdsgiver.

Når du søger SVU, skal du sikre, at uddannelsen er udbudt efter de gældende regler i lov om åben uddannelse eller efter § 5 i lov om universiteter. Derudover skal uddannelsen være tilrettelagt på fuld tid. Alle vores 6 ugers uddannelser er udformet på baggrund af de gældende regler, og de udbydes som fuld tids uddannelsesforløb. Du vil derfor kunne søge SVU til vores 6 ugers uddannelser.

SVU kan søges i op til 52 ugers uddannelse inden for en årrække på 5 år. Beløbet svarer til ca. 80 % af den højeste dagpengesats. Du kan læse mere på https://www.svu.dk/

Kompetencefonde

En anden mulighed for at søge støtte findes i en række forskellige uddannelsesfonde, de såkaldte kompetencefonde. Fondene er oprettet som en støtte til ansattes efteruddannelse i de virksomheder, som har indgået overenskomst. For at kunne få støtte fra en kompetencefond er det altså en forudsætning, at du arbejder i en virksomhed med overenskomst.

Hvis din arbejdsplads betaler til en kompetencefond, har du ret til op til to ugers selvvalgt uddannelse om året. Det betyder, at du kan efteruddanne dig i arbejdstiden og samtidig få dækket dit løntab.

På kompetencefondenes hjemmeside kan du eller din arbejdsplads søge om tilskuddet. Hvis det er dig selv, der søger, udbetales refusionen direkte til dig. Hvis det derimod er din arbejdsplads, der søger for dig, udbetales refusionen til virksomheden.

Hvis din arbejdsplads er omfattet af kompetencefondene, kan du søge refusion til flere forskellige udgifter. Du kan blandt andet søge om tilskud til kursusgebyr, transport, køb af kursusmateriale samt din tabte lønindkomst.

Ring, chat eller skriv

Fandt du ikke svar

Finder du ikke svar på dine spørgsmål, eller vil du vide mere? Du er altid velkommen til at kontakte os. Ring på telefon 61 66 76 28

Skriv dig uforpligtende op

SVU

SVU er Statens Voksenuddannelsesstøtte. Alle beskæftigede mellem 25 år og folkepensionsalderen har mulighed for at søge SVU.

Kompetencefonden

Tilskud fra kompetencefondene kan søges, hvis din arbejdsplads har indgået en overenskomst.

Kursusfabrikken ApS