Tag Archive for: InDesign

Indlæg

Hvordan laver man en brochure?

I denne guide sætter vi fokus på design af brochurer. Vi tager udgangspunkt i InDesign og giver en detaljeret guide til, hvordan du laver den helt rigtige opsætning i programmet.

Hvis du ikke allerede har erfaring med at arbejde i InDesign, vil vi anbefale, at du i første omgang henter vores miniguide til InDesign. Du finder miniguiden her!

Miniguide InDesign - Kursusfabrikken.dk

 

Opret et dokument

For at lave en brochure skal du først åbne InDesign og oprette et nyt dokument. Det gør du ved at vælge “Filer” > “Nyt” > “Dokument” i menulinjen. Du kan også bruge genvejen “Ctrl + n”.

Opret et dokument - Kursusfabrikken.dk

Et vindue dukker op, hvori du skal lave nedenstående indstillinger:

 1. Hensigt
 2. Modstående sider
 3. Antal sider
 4. Retning
 5. Spalter
 6. Beskæring/bleeds

 

1 – Hensigt

Først skal du sikre, at der under ”Hensigt” står ”Udskriv”.

 

2 – Modstående sider

Derefter skal du slå modstående sider fra.

 

3 – Antal sider

Skriv så, hvor mange sider du vil have i din brochure. I eksemplet laver vi en brochure med to folder. Vi indstiller dokumentet til at have 2 sider, så det udslåede resultat er et A4-dokument med forside og bagside.

Brochure - hvordan? - Kursusfabrikken.dk

 

4 – Retning

Indstil nu dokumentet til at være tværformat/landscape under ”Retning”.

 

5 – Spalter

Indstil derefter dine ”Spalter”. Ved at indstille spalter fra start bliver det nemmere for dig at indsætte alle elementer i InDesign. Ved eksemplet indstilles dokumentet til at have tre spalter, da brochuren skal folde to steder. Det betyder, at der i dokumentet bliver lavet tre kolonner, der viser, hvor brochuren foldes.

Her kan det være vigtigt at efterlade noget spaltemellemrum, da folderne i brochuren skal have lidt plads, og den indsatte tekst i brochuren selvfølgelig ikke skal stå helt op ad hinanden.

 

6 – Beskæring/bleeds

Til sidst skal du indstille beskæring/bleeds.

Beskæringer hjælper dig med at finde den reelle arbejdsplads i dokumentet.

Hvis du vil have printet helt til kant, er det vigtigt, at dine elementer (f.eks. billeder) når helt ud til beskæringerne. På den måde sikrer du, at din brochure får en fin kant, og at der ikke er en hvid ramme omkring dit indhold.

De fleste steder, hvor du kan sende din brochure til print, har en beskæring på 2-3 mm.

Hvis du allerede ved, hvor du skal bestille fra, kan du indstille størrelsen på beskæringen med det samme.

I eksemplet er beskæringen indstillet til 3 mm. Du kan i dokumentet også se en boks lidt fra papirets kant. Dette er din margin, der gør det lettere for dig at justere, hvor tæt på kanten dine elementer skal være. Du kan ændre størrelsen på din margin ved at ændre det til større eller mindre millimeter i indstillingerne.

Beskæring og bleeds - Kursusfabrikken.dk

 

Alle indstillinger burde nu se ud som på billedet nedenfor:

Hvordan laver man en brochure? - Kursusfabrikken.dk

 

Du har nu indstillet dokumentet, som du kan bruge til at designe din brochure. Nedenfor kan du se, hvordan dokumentet ser ud, og hvad de enkelte sider dækker over, når brochuren bliver foldet.

Brochuredesign - Kursusfabrikken.dk

Hvordan laver man en brochure? – Indsæt indhold

Det er nu blevet tid til, at du skal indsætte indhold i brochuren.

InDesign indeholder mange forskellige funktioner, men du kan komme rigtigt langt ved brug af ganske få indstillinger. Vi vil nu vise, hvordan man laver en brochure og indsætter indhold i dokumentet.

 

Hvordan indsætter man tekst?

For at indsætte tekst i dit dokument skal du blot trykke på tekstværktøjet fra værktøjskassen til venstre eller trykke ”t” på tastaturet. Værktøjet er illustreret med et stort ”T”.

Tekstværktøj i InDesign - Kursusfabrikken.dk

Du kan derefter trække en boks, hvor du gerne vil have din tekst til at være. Størrelsen på boksen kan du sagtens ændre efterfølgende. Efter du har lavet boksen, kan du begynde at indsætte din tekst.

Hvordan indsætter man tekst? - Kursusfabrikken.dk

Du kan i menulinjen ændre på skrifttypen og -størrelsen, så du let kan lave overskrifter og brødtekst. Du kan lave så mange forskellige tekstbokse, du vil.

Skriftstørrelse og font - Kursusfabrikken.dk

 

Hvordan indsætter man et billede?

For at indsætte billeder i din brochure skal du klikke på “Filer” > “Indsæt”.

Du kan derefter finde det billede, du gerne vil indsætte. Ligesom ved tekstboksene skal du nu trække en boks, som du gerne vil have dit billede i.

OBS! Det er vigtigt at huske, at billeder til din brochure og selve InDesign-dokumentet skal gemmes i samme mappe. Hvis du flytter billedet til en ny mappe, efter at have indsat det i brochuren, kan dokumentet ikke finde billedet igen. Efter du har gemt brochuren som en PDF eller et andet format, gemmer den automatisk designet på brochuren.

Hvis du er opmærksom, kan du måske se to forskellige kanter rundt om billedet. Den orange kant viser den reelle størrelse på billedet, mens den blå viser rammens størrelse rundt om billedet. For at få enten rammen eller billedet til at passe til hinanden, kan du højreklikke på en af dem.

Under ”Tilpasning” får du nogle muligheder, som du kan vælge imellem. Hvis du vælger ”Fyld ramme proportionalt” vil billedet blive tilpasset rammen samtidig med, at billedet beholder sine originale proportioner.

Fyld ramme proportionalt - Kursusfabrikken.dk

 

Hvad er forløbsudtynding?

Hvis du ønsker at have et billede på forsiden af brochuren, men samtidig ønsker en overskrift som kan læses, kan du bruge værktøjet ”Forløbsudtynding”. Værktøjet ser sådan her ud, og genvejen er “shift + G”:

Forløbsudtyndning værktøj i InDesign - Kursusfabrikken.dk

Før du bruger værktøjet, skal du oprette et rektangel med en farve, som billedet kan forløbe ud i. Rektanglet laver du ved at klikke på rektangelværktøjet til venstre, eller du kan bare trykke ”m”.

Du kan derefter trække et rektangel i den ønskede størrelse. Placér rektanglet bagerst i designet ved at højreklikke på den og vælge ”Arranger” og ”Placer bagerst”.

Farven på rektanglet skal være samme farve som den øverste farve på billedet. Du kan bruge pipetteværktøjet for at finde farven fra billedet. Genvejen til pipetteværktøjet er ”i”.

Pipetteværktøj InDesign - Kursusfabrikken.dk

Du kan nu bruge forløbsudtynding værktøjet. Ved at bruge værktøjet kan du trække en linje på dit billede i dokumentet, hvor billedet bliver mindre og mindre tydeligt, alt efter hvor du indsætter linjen. Ved at bruge værktøjerne sammen kan du opnå et lignende resultat:

Forløbsudtynding - Kursusfabrikken.dk

 

Ud over de fremhævede værktøjer har du selvfølgelig et hav af andre muligheder. Hvis du ønsker mere forklaring til programmet, kan du også downloade vores miniguide til InDesign.

 

Til hvilket formål?

Men den information, du har fået indtil nu, kan du sagtens lave en brochure. Dog kan det ofte være nyttigt at tænke over, hvilket formål din brochure skal have. Nedenfor vises et billede med de tre mest anvendte layouts til brochurer.

 

De tre mest anvendte brochurer - Kursusfabrikken.dk

Når du skal vælge, hvilket layout din brochure skal have, skal du tænke over vigtigheden af dit indhold. Pointen er her at placere de vigtigste ting på de sider, som modtageren ser først.

Mange mennesker kigger ofte på forsiden og bagsiden af brochuren som det første. Det vil altså sige, at man skal kunne se, hvad brochuren handler om, før man åbner den og læser videre.

Vi håber, at guiden har hjulpet dig godt i gang med brochuredesign i InDesign. Hvis du vil godt fra start i programmet, har vi også et grundlæggende kursus i InDesign.

Du er naturligvis også velkommen til at hente vores miniguide til InDesign, som du finder ved at klikke på billedet herunder.

Miniguide InDesign - Kursusfabrikken.dk

Held og lykke med dit arbejde i InDesign!

Guide til InDesign: Interaktive PDF’er

Med InDesign har du mulighed for at oprette interaktive dokumenter med hyperlinks, interaktive knapper, videofiler, lyd mm., der kan gøre dine online publikationer mere spændende og levende. I denne guide vil vi give en introduktion til nogle af de mange værktøjer, InDesign indeholder.

I denne guide vil vi introducere dig til:

 • Brug af bogmærker
 • Hyperlinks
 • Video- og lydfiler
 • Oprettelse af interaktive knapper
 • Hvordan du eksporterer din interaktive PDF korrekt

Er du ny i InDesign? Hvis du har brug for en grundlæggende introduktion til programmet, kan du også hente vores miniguide til InDesign her.

Miniguide InDesign

Bogmærker

Bogmærker fungerer som en indholdsfortegnelse/oversigt over hele dokumentet, når det er åbnet i Adobe Acrobat eller Adobe Reader, dvs. efter InDesign-filen er eksporteret til en PDF-fil. Oversigten består af en række overskrifter, der ved klik kan navigere til den tekst eller grafik, der er lavet til et bogmærke i PDF-filen. Oversigten vises i fanen Bogmærker i venstre side af vinduet.

bogmaerker

For at få vist panelet Bogmærker i InDesign vælger du Vindue > Interaktiv > Bogmærker. I dette panel har du mulighed for at oprette, omdøbe og arrangere dine bogmærker.

Oprette bogmærke

For at oprette et bogmærke skal du markere den tekst eller det element, som bogmærket skal henvise til, og derefter klikke på ikonet Opret ny i panelet.

Omdøbe bogmærke

Du kan omdøbe bogmærket ved at klikke på bogmærket i panelet og vælge Omdøb i menuen i højre hjørne. Du ændrer ikke i det faktiske dokument, når du omdøber, men blot den titel bogmærket har i oversigten.

Arrangere bogmærker

Hvis du ønsker en anden rækkefølge af bogmærkerne i oversigten end den, de har i dokumentet, kan du arrangere dine bogmærker. En simpel måde at arrangere strukturen af bogmærkerne er ved blot at trække bogmærkerne rundt i panelet, så de får den den ønskede rækkefølge. For at indsætte ét bogmærke under et andet som en undermenu, markeres bogmærket og trækkes hen over det bogmærke, der skal fungere som overskrift. For at fortryde handlingen trækkes bogmærket blot tilbage igen.

Arrangering af bogmærkerne i panelet ændrer ikke det faktiske dokuments struktur eller udseende.

For at sortere bogmærkerne, kan du vælge Sorter bogmærker i menuen. Bogmærkerne vil nu blive vist i den rækkefølge, som de er placeret i dokumentet.

bogmaerker3

Hyperlinks

Hyperlinks giver mulighed for at navigere læseren til en anden placering i dokumentet, til en anden fil, et tekstanker, en delt destination, en webside eller en e-mail. I denne guide vil vi gennemgå hyperlinks til websider, sider i dokumentet samt til e-mails, da det er de mest anvendte funktioner.

Oprette hyperlink

For at oprette et hyperlink højreklikkes der på det element, der skal fungere som hyperlink. Dette kan både være tekst, grafik og billeder. Vælg Hyperlinks > Nyt hyperlink. Dialogboksen Nyt hyperlink vil nu komme frem. I dialogboksen har du mulighed for at vælge, hvad det markerede element skal linke til.

opret-nyt-hyperlink2

For at lave et hyperlink til en webside vælges URL i feltet Lænk til. I feltet URL indtastes den webadresse, der skal lænkes til. Dette kunne fx være www.kursusfabrikken.dk. Når en læser trykker på hyperlinket i PDF’en, vil siden, som der er lænket til, åbne som en ny side i deres browser.

For at navigere til en anden side i dokumentet vælges Side i feltet Lænk til. Du har nu mulighed for at vælge de eksisterende sider i dokumentet, som linket kan navigere til. Denne funktion kan også oprettes som en knap, som vi vil komme ind på senere.

For at navigere til en e-mail vælges E-mail i feltet Lænk til. I emnelinjen, der vises under destinationen, skrives emnet for mailen, eksempelvis ”Spørgsmål”. Når en læser trykker på hyperlinket i PDF’en, vil en tom e-mail åbne i deres mailprogram og i emnefeltet vil der stå ”spørgsmål”, som vi har indtastet i emnelinjen.

laenke2

I panelet Hyperlinks kan du redigere, nulstille, omdøbe og slette hyperlinks. Når du omdøber et hyperlink, ændrer du den måde, som hyperlinket vises på i panelet i InDesign-dokumentet – altså ikke i den eksporterede PDF-fil, som læseren kommer til at se. For at ændre visningen af hyperlinket i PDF’en skal du ændre visningsindstillingerne.

Visningsindstillinger

I visningsindstillinger kan du indstille, hvordan hyperlinksene skal vises i det eksporterede dokument. Du finder indstillingerne ved at vælge Vindue > Formater > Tegnformater. I vinduet højreklikker du på hyperlink og vælger rediger hyperlink. Du kan nu indstille skrifttype, punktstørrelse, farve etc. Fordelen ved at lave disse indstillinger er, at dine hyperlinks i dokumentet vil komme til at fremstå ens.

Når du opretter nye hyperlinks, skal du være opmærksom på, at der i boksen Format er valgt Hyperlinks (se forgående billede).

Indsæt video og lyd

I interaktive PDF’er kan der indsættes mediefiler, dvs. video- og lydklip, der kan afspilles i den eksporterede PDF. Du kan også lænke til en streamingvideo fra internettet, eksempelvis en video på YouTube.

Tilføj video fra URL

For at afspille en video fra internettet i en PDF-fil skal videoen være af formatet FLV eller F4V (Flash Video-filer) eller en H.264-kodet fil (fx mp4). Hvis du ikke kan afspille videoen i din eksporterede PDF, kan du tjekke, om videoen er i et af de omtalte formater. For at indsætte en video markerer du et tomt element i dokumentet og vælger derefter Vindue > Interaktiv > Medie. I bunden af infoboksen vælger du Video fra URL. I feltet indsætter du URL’en til videoen og klikker på OK.

indsaet-url4

Tilføj video- eller lydklip

For at indsætte et video- eller lydklip vælger du Filer > Indsæt og vælger den fil, du vil placere i dokumentet. Derefter klikker du det sted i dokumentet, hvor filen skal placeres.

For at ændre indstillingerne for mediefilen markerer du den og vælger Vindue > Interaktiv > Medie.

Videoindstillinger:

Hvis du vælger punktet Afspilning ved sideindlæsning, afspilles videoen, når læseren er på den side, hvor filen er placeret. Løkke vil sige, at videoen afspilles gentagne gange. Under displaybillede kan du angive, hvilket billede, der skal vises i rammen, når videoen ikke afspilles. Controlleren anvendes af læseren til at starte, stoppe og pause videoen. Hvis du arbejder med flash filer kan du tilføje forskellige funktioner for controlleren, men ellers vælges ”ingen” eller ”vis controller”, der er en standardcontroller.

Lydindstillinger:

Hvis du vælger punktet Afspilning ved sideindlæsning, afspilles lydfilen, når læseren er på den side, hvor filen er placeret. Stop ved sideindlæsning stopper lydfilen, når der bladres til en ny side. Løkke vil sige, at lydfilen afspilles gentagne gange. Under displaybillede kan du angive, hvilket billede, der skal vises i lydfilens ramme.

medieindstillinger2

Hvis der er flere mediefiler på samme side i dokumentet, kan du bruge panelet Timing til at bestemme rækkefølgen for afspilning af filerne. Timing finder du under Vindue > Interaktiv > Timing.

OBS! Mediefiler fungerer ligesom billedfiler, som du sikkert allerede kender fra InDesign. Hvis du flytter eller ændrer en mediefil, skal du i panelet Lænker sammenlænke dokumentet med din fil igen. Hvis du sender et InDesign-dokumentet til en anden person, skal du huske at medtage de medie- og billedfiler, som du har indsat. En simpel måde at gøre det på er at pakke filen. Vælg Filer > Pak. Indtast et filnavn og tryk Opret. På den måde laver InDesign selv en mappe med dit dokument samt de tilhørende lænker til filer og fonte, så du har det hele samlet.

Knapper

Du kan oprette knapper, der udfører forskellige handlinger. Dette kan fx være en knap, der navigerer til et andet sted i dokumentet eller en hjemmeside (ligesom hyperlinks). Du kan også oprette en knap, der aktiverer en pop op-boks, når der scrolles hen over knappen. Vi vil nu vise dig, hvordan du kan udføre begge eksempler.

Oprette knap

Markér det element i dokumentet, der skal fungere som knap, fx en cirkel. Vælg Objekt > Interaktiv > konverter til knap. Du vil nu se infoboksen knapper og formularer, hvor du kan lave indstillingerne for knappen. Start med at navngive knappen, så du nemt kan finde den i panelet. I boksen Hændelse kan du indstille, hvilken handling, der skal udløse knappen. Det kan fx være, når læseren klikker på knappen eller blot scroller hen over. Under Handlinger kan du vælge, hvilken funktion knappen skal have. Hvis der er flere elementer, der skal udgøre knappen, fx en cirkel og en tekstboks, skal du være opmærksom på at gruppere elementerne, inden du opretter knappen. Det gør du ved at markere de forskellige elementer, højreklikke og vælge Grupper.

I eksemplet vil vi lave en knap, der navigerer læseren til Kursusfabrikkens hjemmeside, når der klikkes på knappen. Vi vælger derfor Ved klik i Hændelser samt Gå til URL under Handlinger og indtaster kursusfabrikkens webadresse i feltet URL. Når læseren klikker på knappen i PDF-filen, vil Kursusfabrikkens hjemmeside åbne som en ny side i deres browser.

oprette-knap2

For at lave en pop up boks skal du starte med at oprette to forskellige knapper. Den ene knap fungerer som udløser, og den anden knap er den boks, der skal poppe op. Vi begynder med at navngive begge knapper og ellers foretager vi ikke yderligere indstillinger til at starte med. Vi kalder i eksemplet den ene ”udløser” og den anden ”boks”.

Åbn indstillingerne for udløser-knappen (Vindue > Interaktiv > Knapper og formularer). Vi skal nu tilføje to handlinger til udløser-knappen. Under Hændelser vælger vi Ved rul henover og i Handlinger tilføjes Vis/skjul knap og knappen ”boks” markeres med Vis (Det lille øje). Derefter ændrer vi Hændelser til Ved rul væk fra og tilføjer en ny handling som igen er Vis/skjul knap. Nu skal knappen “boks” markeres med Skjul (Det lille overstregede øje). På den måde har vi tilføjet to forskellige handlinger til udløser-knappen. I indstillingerne til knap nummer to ”boks” markerer vi blot Skjul indtil det udløses.

oprette-knap6

I InDesign-dokumentet vil begge knapper være synlige, men når dokumentet eksporteres til en PDF, vil udløserknappen være den eneste, der er synlig, indtil der scrolles henover den, og vores boks vil poppe op.

pop-up2

Eksportér interaktive PDF’er

Når du skal eksportere din interaktive PDF gemmer du først dokumentet og vælger derefter Filer > eksporter, som hvis du skulle eksportere et dokument til print. Du får nu mulighed for at vælge filformatet. Her vælger du PDF (Interactive). I infoboksen for Eksport til interaktivt PDF-format har du mulighed for at lave forskellige indstillinger for dokumentet. Du kan bl.a. angive, om alle sider i dokumentet skal eksporteres eller blot et udsnit, og om dokumentet skal kunne udskrives. Tryk på Eksporter og din interaktive PDF-fil er nu klar til at blive publiceret.

eksporter

Afsluttende

InDesign har mange funktioner, der kan anvendes til at lave interaktive PDF’er. Vi har nu gennemgået en række værktøjer, du kan give dig i kast med. Vil du have en grundlæggende introduktion til InDesign, kan du hente vores miniguide til InDesign her.

Hvis du er interesseret i at lære mere om InDesigns mange muligheder, udbyder Kursusfabrikken et to dages kursus i InDesign. Hvis du allerede har erfaring med InDesign, men gerne vil arbejde med mere avancerede funktioner, kan du deltage på vores dagskursus i InDesign for øvede.

God fornøjelse med InDesign!

Tilpas, opret og importer farver i InDesign

Farver er essentielle i grafiske produktioner. Det kan i mange tilfælde være nødvendigt at oprette eller importere sine egne farver i InDesign for at skabe det helt rigtige udtryk i et projekt. I denne guide viser vi, hvordan du kan tilpasse, oprette og importere forskellige farver i InDesign CC. 

Farver er en integreret del af en virksomheds identitet, og det er derfor afgørende at kunne skabe en sammenhæng og genkendelighed i de produkter, virksomheden producerer.

I denne guide hjælper vi dig i gang med arbejdet med farver. Du vil blive introduceret til tilpasning, oprettelse og importering af farver.

Tilpas visning af farveprøver

Når du åbner InDesign og opretter et nyt projekt, vil du i højre side af skærmbilledet se et værktøjspanel. I fanen ”Farveprøver” kan du oprette og navngive farver, nuancer og forløb.

Hvis du trykker på fanen, vises nedenstående panel, hvor seks CMYK-farver allerede er oprettet.

Tilpas farveprøver

Du kan selv bestemme hvilken slags farveprøver, der skal vises i panelet. Ved at trykke på ikonet i bunden af farvepanelet kan du vælge mellem følgende muligheder:

 • Vis alle prøver:
  Viser alle farveprøver for farve, nuance og forløb
 • Vis farveprøver:
  Viser kun farveprøver for procesfarve, specialefarve, blandet trykfarve og nuance.
 • Vis forløbsfarveprøver:
  Viser kun farveprøver for forløb
 • Vis farvegrupper:
  Viser kun prøvefarver, der er arrangeret i bestemte farvegrupper

 

Funktionen med at tilpasse visningen af farveprøver kommer særligt til sin ret, når du ved, hvordan du skal oprette og importere farver, og nemt skal kunne finde frem til den ønskede farve i panelet.

Oprettelse af farveprøver

Når du benytter dig af denne funktion, vil du være i stand til at lave brugerdefinerede farveprøver og dermed skabe en farvepallet, der får dit design til at springe i øjnene.

Herunder følger en trin-for-trin guide til oprettelse af nye farveprøver.

Trin 1: Åben Farveprøve-fanen i værktøjslinjen i højre side.

Trin 2: Klik på menuen øverste i højre hjørne og vælg ”Ny farveprøve”.

Oprettelse af farveprøver

Trin 3: Der popper nu en boks frem.

I rullemenuen ”Farvetype” kan du vælge mellem proces- eller specialfarve.

I rullemenuen ”Farvetilstand” kan du vælge mellem CMYK eller RGB.

CMYK: Farveskala, der bruges til trykte dokumenter

RGB: Farveskala, der bruges til digitale fremvisninger

Trin 4: For at ændre farveværdierne kan du trække i skyderne, indtil den ønskede farve fremkommer. Det er også muligt at indtaste numeriske værdier i tekstfelterne ved siden af farveskyderne og på den måde indstille farven.

Justering af farver

Når du er kommet frem til den helt rigtige farve, kan du navngive farveprøven i toppen af boksen, eller tjekke af i boksen ”Navngiv med farveværdi”, hvormed farven blot får navn efter farveværdierne.

Det er vigtigt, at du ikke har markeret noget i dokumentet, mens du opretter farveprøver, da markerede områder automatisk vil få den nyoprettede farve.

Hvis der fremkommer et advarselsikon, betyder det, at farven, du har valgt, er uden for skalaen. For at bruge en farve inden for skalaen, der er tættest på den farve, du ønsker, skal du klikke på den lille farvede firkant ved siden af advarselsikonet.

Trin 5: Gem farveprøven i farvepanelet ved at trykke ”OK”.

Opret farveprøve ud fra eksisterende objekt

Med en ganske simpel teknik kan du overføre og oprette prøvefarver ud fra eksisterende billeder og logoer i dit projekt.

På samme måde som i foregående eksempel oprettes en ny farveprøve. Men i stedet for at bruge skyderne eller indtaste numeriske værdier, bruges pipetten nederst på side. Tryk på ikonet og hold musen nede, mens du bevæger dig hen over det objekt, hvor farven skal tages fra. Når du har fundet den rigtige farve, slipper du musen og kan nu gemme farven under farveprøver som normalt.

Overfør farve fra ekstistrende objekt

Bruge farveprøver i andre dokumenter

Når du opretter en ny farveprøve, gælder den kun for det aktuelle dokument. Du har dog mulighed for at arkivere farveprøver i en Adobe Swatch Exchange-fil og dermed kunne importere farven til andre dokumenter.

Det første, du gør, er at markere de farveprøver, du ønsker at gemme. Herefter vælger du ”Gem farveprøver” i panelmenuen Farveprøver. Navngiv og find en placering til filen og klik på ”Arkiver”.

Når du efterfølgende åbner et nyt projekt, og gerne vil bruge en af de farver, du har gemt, vælger du ”Indlæs farveprøver” fra menuen og finder filen.

God arbejdslyst

Vi har nu introduceret arbejdet med farver i InDesign og håber, at du har fået en forståelse af, hvordan du kan arbejde med farver i InDesign.

InDesign indeholder mange funktioner og redigeringsmuligheder, der kræver tid at sætte sig ind i. Hvis du gerne vil godt fra start med InDesign, tilbyder vi et 2-dages begynderkursus i InDesign, og for de øvede et kursus i InDesign udvidet.

God arbejdslyst!

 

P.s. Hos Kursusfabrikken har vi også udgivet en miniguide til InDesign, som du kan finde her! 

Miniguide InDesign - Kursusfabrikken.dk

Ny underviser: Charlotte Frank

Charlotte Frank er ansat som underviser ved Kursusfabrikken. Charlotte skal undervise på vores dagskurser inden for online markedsføring og grafisk design. I indlægget kan du blive klogere på, hvad du kan forvente af Charlotte og hendes undervisning.

Charlottes daglige arbejde

Jeg er selvstændig inden for undervisning i online markedsføring. Til daglig udvikler og implementerer jeg undervisning online såvel som i almindelige klasselokaler på flere videregående uddannelser.

Mit arbejde går ud på at opdatere studerende såvel som erhvervsaktive i moderne kommunikation, dvs. elementer som opsætning og drift af hjemmesider, grafisk design, brugervenlighed eller fx. online marketingstrategi, online markedsføring samt markedsføring via sociale medier.

Med en baggrund som marketingchef fra IT branchen har jeg stor erfaring med at udvikle og implementere både hjemmesider og online markedsføring.

Charlottes kendskab til online markedsføring

Med mere end 20 års erfaring med markedsføring af store internationale brands som Apple og HP har jeg både et godt overblik samt et indgående kendskab til online marketing. Jeg har arbejdet med alle aspekter fra planlægning af en online kampagne, hen over programmering af hjemmesider til rentegning af off line brochuremateriale.

I den forbindelse har jeg etableret et indgående kendskab til flere af Adobes programmer, som fx InDesign, Photoshop og Dreamweaver.

Jeg kender processen fra idé til færdigt produkt og har erfaring med både store og små budgetter. Derfor kan jeg give et indblik i best practices, som kan inspirere dig. Målet er, at din virksomhed får det allerbedste ud af de ressourcer, I har til rådighed.

Hvad får du ud af et kursus hos Charlotte?

Hvad enten jeg skal undervise i markedsføring på sociale medier eller grafisk design, kan du forvente en rutineret underviser, som brænder for at hjælpe dig videre. Jeg lægger vægt på at veksle mellem ‘almindelig’ undervisning, praktiske øvelser og anvisninger, der gerne skulle motivere dig til at arbejde videre på egen hånd, når kurset er slut.

Hvor det er muligt, bringer jeg gerne dine eller mine egne erfaringer og udfordringer i spil.

Vil du vide mere om vores dagskurser? Så kan du se en oversigt over kurserne her.
Velkommen til, Charlotte!

Guide til Adobes programmer: Hvilket program skal du vælge?

Når du skal udarbejde et stykke grafik eller redigere et billede, er Adobes grafiske programmer uden tvivl de mest foretrukne. Men det kan være svært at finde ud af, hvornår du skal bruge hvilket program. For det er bestemt ikke ligegyldigt, hvilket program du bruger til hvilken opgave. Vælger du forkert, kan det få stor betydning for dit slutresultat.

I denne guide vil vi give råd til, hvornår du skal bruge henholdsvis Photoshop, Illustrator og InDesign. Vi vil også guide dig til, hvilke fordele og ulemper der er forbundet med de forskellige programmer.

Adobe Photoshop

Der findes et hav af såkaldte tutorials til Adobe Photoshop. Det har medført, at mange fejlagtigt tror, at man kan lave alt i Photoshop.

Photoshop er et pixelbaseret redigeringsprogram. Det er derfor velegnet til billedredigering, da det giver mulighed for at ændre hver enkelt pixel på et billede. Samtidig tilbyder programmet en række værktøjer, der bruger dataene fra pixel til for eksempel at fjerne skader og urenheder på billederne.

At programmet er pixelbaseret betyder også, at det ikke fungerer til at lave logoer og andre elementer, der skal skaleres op i flere forskellige størrelser. Det vil nemlig resultere i et pixeleret og uskarpt resultat.

En anden ting, der kendetegner Photoshop, er, at man arbejder i lag i programmet. Det vil sige, at hvert enkelt objekt har sit eget lag. Lagene kan du let organisere i den rigtige rækkefølge i programmets højre side, hvor du også kan vælge, om lagene skal være synlige eller ej. Dette er ideelt, når du for eksempel skal lave bannere og hurtigt vil finde ud af, hvilken farve og hvilke objekter der egner sig bedst til bannerets formål.

Guide til Adobes programmer - Kursusfabrikken.dk

Kort sagt: Du skal vælge Adobe Photoshop, når du skal lave bannere og redigere billeder. Du skal undlade at bruge Photoshop til logoer og andre elementer, der muligvis skal skaleres op i størrelse senere. 

Vil du have hjælp til at komme i gang med Photoshop? Du kan hente vores miniguide til Photoshop her!

Photoshop miniguide - Kursusfabrikken.dk

 

Adobe Illustrator

Adobe Illustrator er et vektor-baseret grafisk tegneprogram. Vektorgrafik er grafik og illustrationer, der er skalerbare uden at fremstå uskarpe og pixelerede. Og netop vektorgrafikken er Illustrators helt store styrke i forhold til Adobes andre programmer.

Selvom Photoshop til dels har vektorgrafik, er det intet i sammenligning med Illustrator. Vektorgrafikken gør Illustrator ideelt at bruge til design af logoer, trademarks og enkeltsidede produktioner som invitationer og lykønskningskort.

Adobe Illustrator giver også mulighed for at lave flersidede produktioner, men da programmet ikke arbejder med mastersider eller sidetal, er det ikke velegnet til dette. Hvis du skal lave flersidede produktioner, vil vi anbefale, at du i stedet bruger Adobe InDesign.

Kort sagt: Du skal bruge Adobe Illustrator, når du skal tegne og designe logoer og andre varemærker. Undgå at lave dokumenter med tekst, der fylder mere end en enkelt side.

 

Adobe InDesign

Hvor Illustrator og Photoshop kan minde lidt om hinanden, og derfor kan blive brugt til det forkerte arbejde, står det rimelig klart, hvori InDesign har sine styrker og fordele.

Adobe InDesign er ideelt at bruge til at lave grafiske opsætninger med meget tekst og tilhørende billeder. Programmet bruges af de fleste til at opsætte brochurer, magasiner og bøger. Det skyldes ikke mindst, at programmet arbejder med mastersider, som er en form for skabelon, hvor placerede elementer kan vises på alle sider. Programmet har også en funktion, der tilføjer sidetal på dit dokument; noget Illustrator som nævnt ikke kan.

InDesign har også mange værktøjer til tekstbehandling. Du kan for eksempel forme dine tekstbokse, så de følger formerne på et billede.

Guide til Adobes programmer - Kursusfabrikken.dk

En af InDesigns helt store mangler er evnen til at tegne grafik og redigere billeder. Her er det klart at foretrække at lave logoer i Illustrator og redigere billeder i Photoshop, hvorefter du let kan importere dem til dit InDesign-dokument.

De tre programmer arbejder endda så godt sammen, at hvis du efterfølgende ændrer logoet eller billedet i henholdsvis Illustrator og Photoshop, så opdateres filerne i dit InDesign-dokument.

Kort sagt: Du skal anvende InDesign, når du skal lave flersidede produktioner og arbejde med meget tekst. Skal du derimod tegne illustrationer eller arbejde med billedredigering, bør du vælge Illustrator og Photoshop.

Vil du gerne godt i gang med InDesign? Du kan hente vores guide til InDesign her!

Miniguide InDesign - Kursusfabrikken.dk

 

Vælg det rigtige program

Vi har nu gennemgået de forskellige fordele og ulemper ved de enkelte af Adobes programmer. I tabellen herunder har vi for en god ordens skyld sammenfattet, hvornår du skal bruge hvilket program.

Hvilket grafiske program skal du vælge - Kursusfabrikken.dk

 

Hvis du vil vide mere om de enkelte programmer, og hvilke værktøjer og funktioner de har til fremstilling af professionelle grafiske produkter, så er et af vores kurser i de tre programmer måske noget for dig. Du kan læse mere om de forskellige kurser ved at trykke på de enkelte ikoner herunder.

Kursus i PhotoshopKursus i InDesign - Kursusfabrikken.dk

GUIDE: Kom godt fra start med Adobe InDesign

Skal du lave en folder? Eller måske et længere magasin? Så er Adobe InDesign den rigtige løsning for dig.

Adobe InDesign bruges til layout af tryksager og webproduktioner, og er det foretrukne layoutprogram i den grafiske branche. Det skyldes blandt andet, at programmet er ideelt til produktion af længere dokumenter. InDesign er mere frit i sine layoutfunktioner end eksempelvis Microsoft Word. Du kan placere tekst, billeder og grafik, som du ønsker, helt ned til brøkdele af en millimeter. Derudover er InDesign anvendeligt i forhold til at samarbejde med andre programmer, som for eksempel Photoshop og Illustrator.

Hvis du, efter at have læst denne guide, vil vide mere om InDesign, og hvordan du kommer godt fra start, kan du hente vores miniguide til InDesign her.

Miniguide InDesign

Som nævnt kan du lave mange forskellige layouts med InDesign. Som eksempel har vi udformet en guide til, hvordan du sætter et 4-sidet katalog til tryk op.

Lav de rigtige indstillinger

Det første, du bør gøre, når du har åbnet Adobe InDesign, er at indstille enhederne. Det gør du ved at klikke på ”Edit” oppe i venstre hjørne, vælge ”Preferences” nederst i menuen og dernæst vælge ”Units and Increments”.

Her er vores anbefaling, at du vælger millimeter i ”Ruler Units” og points i ”Stroke”. Hvis ikke disse ændringer foretages, risikerer du at komme til at arbejde med enheder, der kan være svære at forholde sig til, for eksempel picas og pixels. Resten af de justerbare ting i dette vindue er ikke så vigtige, så bare lad dem være.

Næste skridt er at vælge, hvilken type dokument du ønsker. InDesign giver dig mulighed for at vælge mellem ”Document”, ”Book” og ”Library”. Medmindre du skal lave en bog, skal du altid vælge ”Document”. Når du har valgt ”Document”, åbnes et vindue, der ser ud som på billedet nedenfor.

I dette vindue skal du vælge indstillingerne for dit produkt. Du skal blandt andet tage stilling til, om dit produkt skal bruges til print, web eller digital udgivelse, antallet af og størrelsen på dine sider, antal af spalter og mellemrummet mellem dem. Du skal også vælge, om du vil have det, der kaldes ”Facing pages”. Med ”Facing pages” tages stilling til, om du vil have opslagssider eller enkeltstående sider. Alle disse indstillinger er en god idé at have på plads, inden du går i gang, da det gør det nemmere at arbejde med dit layout. Indstillingerne kan dog ændres undervejs.

I vores tilfælde ønsker vi et 4-sidet magasin. Derfor vælger vi fire A4-sider med tre spalter og et mellemrum på 3 millimeter. Til sidst sætter vi flueben ved ”Facing pages”. Når du har valgt indstillingerne, klikker du på ”OK”, og så opretter InDesign et dokument ud fra dine indstillinger. Med de indstillinger vi har valgt, vil dokumentet se således ud:

Som det fremgår af billedet, er der mange streger at forholde sig til. Men de er en stor hjælp, når du efterfølgende skal placere tekst og billeder. Ved siden af siderne er der en masse tom plads, som på billedet er markeret ved ”Arbejdsplads”. Her kan du placere alle de ting, du skal bruge, inden du lægger dem ind på selve siden. Det er en stor fordel med den tomme arbejdsplads, når du for eksempel skal indsætte et billede, men mere om det senere. Alt uden for den sorte kant i dokumentet kommer ikke med, når du sender dokumentet til tryk. Hvis du vil se, hvordan dit dokument ser ud uden alle hjælpestregerne og den ekstra arbejdsplads, kan du i menuen ”View” i toppen af vinduet vælge screenmode og dernæst ”Preview”. Du kan også bruge genvejstasten (W).

Indsæt tekst og billede

Et af de steder, InDesign adskiller sig fra Word, er, når du vil indsætte eller skrive tekst og billeder. I InDesign foregår alt nemlig i bokse. Det er blandt andet med til at gøre det nemt at layoute, præcis som du ønsker det. Når du vil indsætte tekst, skal du først lave en tekstboks. Det gør du ved at vælge ”Type Tools” i værktøjskassen til venstre.

Derefter trækker du med musen, til boksen har den ønskede størrelse. Nu kan du klikke dig ind i boksen og begynde at skrive eller indsætte en eventuelt kopieret tekst.  Skulle det ske, at tekstboksen ikke er stor nok, vil der dukke en lille rød boks med et plus op nede i højre hjørne af tekstboksen. Det betyder, at ikke alt teksten kan være i boksen, og at du derfor skal gøre den større eller slette i teksten.

Hvis du vil indsætte et billede, skal du, ligesom ved indsættelser af tekst, også først lave en boks til det. Det gør du ved igen at gå i værktøjskassen til venstre. Her vælger du kassen med et kryds i, også kaldet ”Frame Tools”. Når du har lavet billedboksen, kan du indsætte dit billede. Det gør du ved at gå op i menuen ”File” og vælge ”Place”. Det er vigtigt, at du, inden du vælger ”Place”, har valgt din billedboks ved at klikke på den med ”Selection Tools”, der er den sorte pil i værktøjskassen. Efter du har klikket på ”Place”, åbnes et vindue, hvor du kan finde det billede på din computer, som du gerne vil have indsat. I de fleste tilfælde vil billedet være for stort til rammen, og du vil derfor kun se den del af billedet, der kan være i rammen.

Heldigvis er der råd for det. Ved at højreklikke på billedet og vælge ”Fitting” i menuen kan du tilpasse billedet, som du ønsker det. En anbefaling er, at du vælger muligheden ”Fill Frame Proportionally”.

På den måde vil billedet blive tilpasset din ramme, samtidigt med at du bevarer billedets dimensioner. Hvis du ønsker at flytte billedet rundt i rammen, både før og efter at du har brugt ”Fitting”-funktionen, skal du bruge den hvide pil i værktøjskassen kaldet ”Direct Selection Tools”.

Master sider

En smart ting ved InDesign er, at du kan lave såkaldte master sider. Master sider fungerer lidt som en skabelon. Det vil sige, at alt, du indsætter på en master side, vil blive indsat på alle de sider, der er lavet ud fra denne master side. Du finder og redigerer dine master sider ved at klikke på pages i højre side.

Når du klikker på pages, kommer der en lille menu frem, som er delt i to. Nederst kan du se de sider, du har lavet, og øverst finder du så dine master sider. Har du ikke gjort noget, vil der være en, der hedder ”A-master”, og det er den, alle de sider med et ”A” vil være lavet ud fra.

En typisk ting at indsætte på en master side vil være sidetal. Men i modsætning til Microsoft Word, er det ikke så lige til. For at indsætte sidetal i InDesign skal du vælge din master side ved at dobbeltklikke på den venstre side ud for ”A-Master”. Næste skridt er at lave en tekstboks, hvor du gerne vil have dine sidetal til at stå. I tekstboksen skriver du et ”A” og markerer det. Nu går du op i topmenuen ”Type” og finder ”Insert Special Character”. Derefter vælger du ”Markers” og ”Current Page Number”.

Du har nu indsat sidetal på venstre side i dit magasin. For at få sidetal i højre side skal du gøre det samme, men bare i højre side. Du kan også ”Copy/Paste” din tekstboks med A’et og placere den på den højre side.

”Det er okay at hente inspiration fra andre”

Når du skal designe og layoute et magasin i InDesign, kan det være svært at komme i gang. Her er det vigtigt at understrege, at du ikke behøver at opfinde den dybe tallerken. Det er okay og ofte en rigtig god idé at lade sig inspirere af andre.

Kig en masse magasiner igennem og find ud af, hvad der fungerer. Ved en søgning på nettet kan du også finde skabeloner på andre magasiner og downloade InDesign-filen. Derefter kan du slette og flytte rundt på de ting, du ønsker. Dette er også en god måde at lære flere af InDesigns mange funktioner at kende.

Brug den hjælp, InDesign giver

Som tidligere nævnt kan du flytte dine bokse rundt i InDesign, som det passer dig. Det er dog de færreste, der bryder sig om ting, som ikke er æstetisk sat op. Heldigvis giver InDesign hjælp til at få dit design til at flugte og placere bokse centralt, både horisontalt og vertikalt. Når du flytter rundt på dine bokse, vil der være et lille kryds i midten af dem. Når du kommer til enten midten af siden eller en spalte, vil der dukke en lilla streg op, der går igennem den boks, du er i gang med at flytte.

Når stregen går gennem det lille kryds i boksen, betyder det, at boksen er centreret i enten en spalte eller på en side. Når du flytter eller trækker i dine bokse, kan der også komme en grøn streg. Det betyder, at din boks nu flugter med en anden boks. Brug disse hjælpestreger, når du arbejder i InDesign. Det giver det bedste resultat.

God fornøjelse med Adobe InDesign

Der er utallige måder at opbygge et magasin på i Adobe InDesign. Derfor er det en stor fordel at kende så mange af InDesigns funktioner som muligt, da det giver dig de bedste forudsætninger. Det vigtigste at huske, når du går i gang, er, at det ikke er noget, du lige laver på en eftermiddag. Det tager tid at layoute og designe et magasin, og der er ikke noget endeligt facit.

For at få et godt udgangspunkt og et indblik i de mange funktioner, InDesign tilbyder, vil vi anbefale, at du deltager på et kursus i InDesign. Vi udbyder både begynderkurser i InDesign samt et kursus for øvede, alt efter hvor stor erfaring du har med programmet.

Med tålmodighed, kreativitet og et blik for detaljerne er du godt på vej mod at udarbejde et flot magasin. Held og lykke med dit designarbejde i InDesign!

P.s. Vil du gerne vide mere om InDesign, og hvordan du kommer godt i gang med at arbejde i programmet?

 

Du kan nu hente vores miniguide til InDesign. Klik på billedet herunder.
Miniguide InDesign

Mød en underviser: Heidi Pletbjerg

Til daglig arbejder jeg som grafisk designer i mit eget firma Pletbjergdesign. Jeg laver alt fra plakater og logoer til hjemmesidelayout og bannerreklamer.

Mine tre vigtigste arbejdsredskaber er Adobe InDesign, Photoshop og Illustrator. Programmerne har forskellige styrker, og derfor bruger jeg ofte flere af programmerne samtidig. De kan hver især noget, de andre ikke kan.

 

Jeg benytter mig hver dag af en kobling mellem de tre programmer. I samspil er de mine vigtigste arbejdsredskaber.

 

Programmerne supplerer hinanden

Når jeg arbejder med hjemmesidedesign, arbejder jeg oftest med billedmaterialet i Adobe Photoshop. Her tilpasser jeg opløsning og størrelse og laver farvejusteringer, så billederne får et ensartet og solidt udtryk.

Ofte skal der også være forskellige former for grafiske elementer på hjemmesiden, for eksempel logoer. Disse elementer tegner jeg i Adobe Illustrator.

Fordelen ved at tegne elementerne i Illustrator er, at programmet er vektorbaseret. Det betyder, at elementerne kan skaleres op i store formater, uden at de vil fremstå pixelerede. Jeg har derfor mulighed for at bruge det samme logo på både et lille visitkort samt til en plakat i storformat. Når jeg har tegnet elementerne i Illustrator, overfører jeg dem til Photoshop, så de bliver en del af det samlede udtryk.

Hvis jeg skal udarbejde tryksager, for eksempel brochurer eller flyers, udarbejder jeg dem i Adobe InDesign. InDesign er særligt anvendeligt til at lave flersidede dokumenter og større tryksager.

Ud over InDesign gør jeg, i udarbejdelsen af trykmaterialet, også brug af Photoshop. I Photoshop kan jeg sikre, at billedmaterialet bliver gemt i korrekt opløsning og farverum. Det er altafgørende for et godt slutprodukt, at billedmaterialet er korrekt udført, inden jeg henter det over i InDesign.

Baggrundsinformation

Heidi Pletbjerg er uddannet mediegrafiker og har en BA i Digital Design fra Aarhus Universitet. Ved Kursusfabrikken underviser hun i grafiske kurser for både nybegyndere og øvede.

 

Grafiske kurser – fordi det gør en forskel

Vi danner lynhurtigt en mening om, hvorvidt en hjemmeside er troværdig, når den dukker op på vores skærm. Da internettet er et visuelt medie, bliver vores umiddelbare indtryk formet af ting som farver, design og grafik. Er disse ting ikke i orden, er vi mindre tilbøjelige til at tro på webstedet, især hvis der er tale om en produkthjemmeside eller en webshop, som skal overbevise os om noget. Derfor kan det være en god idé at deltage i et grafisk kursus.

Med andre ord kan du med kendskab til Adobe-pakken allerede fra første øjeblik gøre et godt indtryk med dine grafiske elementer, dit logo, dine bannere osv. Det er dette ekstremt vigtige step, vi gerne vil fokusere på og give dig kompetencer indenfor på et af vores grafiske kurser. Du kan sammenligne det med forsiden af et katalog eller et magasin. Fænger forsiden ikke, åbner man heller ikke bladet, og så kan det være nok så interessant læsning indeni.

Forskellen er dog, at i modsætning til et blad, hvor man ser forsiden først, er det ingen garanti for, at dine besøgende kommer ind på din forside. Tværtimod er der større chance for, at nogen har søgt på en bestemt frase og efterfølgende er landet på én af dine undersider.

Det gør det grafiske udtryk endnu vigtigere, fordi førstehåndsindtrykket kan komme fra hvilken som helst side, som findes på dit domæne.

Her følger en kort oversigt over vores grafiske kurser:

 • Photoshop: Photoshop er et af verdens mest kraftfulde værktøjer til at redigere pixel-baseret grafik. Det er bl.a. ting som webbannere, fotos, baggrunde og hjemmelavet grafik. Programmet er velegnet både til begyndere og øvede brugere, og vores kursus kræver ingen forudgående kendskab.
 • Illustrator: Illustrator er dit værktøj til designs i vektor. Vektor har den fordel over pixelbaseret grafik, at størrelsen på det grafiske element ikke betyder noget. Et almindeligt billede bliver ”grynet”, når man forstørrer det, men dette er ikke tilfældet med vektor. Derfor er vektor ekstremt velegnet til logos og andet grafik, der skal gå igen på såvel et online websted som på et stort konferencebanner.
 • InDesign. I dette program arbejder man i fysiske layout. Når du kigger i, ja, nærmest et hvilket som helst publiceret magasin, er der gode chancer for, at layoutet og opsætningen er lavet i InDesign. Med andre ord er det et perfekt værktøj til opsætning af printmedier, foldere, instruktionsmateriale osv.

 

Kurser i Adobe pakken

Kurser i Adobe pakken

Hos Kursusfabrikken er vi længe blevet mødt med forespørgsler på Kurser i adobepakken, og nu kan vi endelig imødekomme den efterspørgsel.

Vi har udvidet vores dagskurser til nu også at omfatte kurser i Adobe pakken, herunder Indesign, Photoshop og Illustrator.

Du kan læse mere om de nye fag her:  Kurser i Adobe pakken

InDesign kursus

Illustrator kursusPhotoshop kursus