facebook1pximg
Kursusfabrikkens logo
Kontakt
Kursusfabrikkens blog

Har du styr på Google Ads? Forstå vejen til effektiv annoncering

Google Ads, vejen frem

Bruger din virksomhed Google Ads? Formodentlig. Og hvis ikke er det på høje tid at komme i gang - helst i går!

I en digital verden, hvor reklame-bombardementer og massiv markedsføring er ren hverdagskost for forbrugerne, spiller online og målrettet annoncering en vigtigere rolle end nogensinde. For at skille sig ud, tiltrække klik og skaffe kunder er virksomhederne nødt til at accelerere og avancere deres online annonce-game. Og særligt hvis ambitionen er at få succes på en af de mest attraktive digitale kamppladser: Google.

Her står annoncørerne i kø med annoncekronerne klar i håbet om at kunne få en bid af den store annonceringskage. En kage, som utallige brugere, og dermed potentielle kunder, dagligt bliver eksponeret for i forbindelse med deres søgeaktivitet på Google.

Men hvordan realiserer du så ambitionen om et succesfuldt annonceeventyr? Svaret er ganske enkelt: Google Ads. I dette indlæg giver vi dig indblik i hvorfor. Vi besvarer, hvorfor Google Ads er så effektiv en annonceringsplatform - og hvorfor du som virksomhed gør klogt i at være til stede netop dér.

Hvad er Google Ads?

Google Ads er Googles svar på en effektiv annonceringsplatform. Programmet giver mu­lighed for at vise annoncer til potentielle kunder og kan derfor bedst beskrives som et brugbart salgs- og markedsføringsværktøj, der kan anvendes til at skabe synlighed, skaffe nye kunder og få din virksomhed til at vokse.

Google Ads er populært sagt en stor, digital markedsplads, hvor du som annoncør kan købe annonceringsplads af Google. Google Ads er det, man kalder et "PPC-produkt". PPC står for Pay-Per-Click, hvilket betyder, at du kan vælge, at du kun vil betale annoncekroner, hvis be­søgende rent faktisk klikker på dine annoncer. Hvis du ikke får nogle klik på dine annoncer, betaler du altså heller ikke for annonceringen.

De to billeder nedenfor illustrerer et eksempel på, hvordan søge­resultater typisk opdeles på Google.

Eksempel på Google-annoncer
Eksempel på annoncer fra Google Ads
Eksempel på organiske søgeresultater på Google
Eksempel på organiske søgeresultater

Søgeresultaterne på det første billede er resultater fra Google Ads, der er placeret helt i toppen af søgeresultaterne på Google. De er placeret her, fordi annoncører har betalt for at få annoncerne vist på den søgeforespørgsel, der er indtastet - i dette tilfælde søgeordet "SEO". Foruden topplaceringerne kan du altid genkende resultater fra Google Ads ved, at de er markeret med et "annonce"- eller "sponsoreret"-mærkat oven over hvert resultat.

Hvis vi kigger på resultaterne på det andet billede ovenfor, er der her tale om organiske søgeresultater, dvs. de resultater, som ikke er betalte. For at ligge højt i de or­ganiske søgeresultater er det nødvendigt at arbejde med søgemaskineoptimering (SEO). Men det er et helt kapitel for sig, som vi ikke vil udfolde yderligere i dette indlæg.

Til gengæld vil vi i det følgende afsnit dykke endnu dybere ned i Google Ads for at belyse, hvad det egentlig er, der gør annonceringsplatformen så effektiv, som den er.

Hvorfor er Google Ads så effektivt?

Der er ingen tvivl om, at Google Ads er en af de mest effektive annonceringsplatforme på markedet, når man ser på tværs af brancher og annonceringsværktøjer. Den primære årsag er, at du med Google Ads kan ramme den efterspørgende målgruppe, dvs. de personer, der allerede har taget stilling til, hvad de mangler og derfor søger efter det på Google.

De søger, de finder, de køber.

En af de afgørende styrker ved Google Ads er, at du har fantastisk gode tilpasningsmuligheder, og at du derfor kan skræddersy og målrette dine annoncer meget præcist. Du kan altså løbende tilpasse dine kampagner og foretage æn­dringer efter behov, så du hele tiden sikrer, at du rammer dine potentielle kunder bedst muligt. Du kan køre forskellige kampagnetyper og selv bestemme, hvor mange penge du vil bruge på din annoncering.

Det er dog ikke alle annoncer i Google Ads, der er sat op til at ramme den efterspørgende målgruppe. Overordnet set er der faktisk hele otte forskellige må­der, hvorpå du kan annoncere i Google Ads, og ud af disse otte er der som udgangspunkt kun to, der rammer den efterspørgende målgruppe.

Forskellige typer netværk og annoncer

Lad os tage en lynhurtig overflyvning, der kort opsummerer dine muligheder mht. valg af annonceringsnetværk og annoncetyper.

1. Søgeannoncer

Første mulighed er de såkaldte søgeannoncer. Med denne type annoncer befinder vi os på søgenetværket, hvor vi specifikt rammer den efterspørgende målgruppe. Det betyder som tidligere beskrevet, at annoncerne her bliver eksponeret for personer, som har et konkret behov, dvs. en søgehensigt, og som på baggrund heraf søger efter en løsning på Google, der kan besvare deres søgeforespørgsel.

Søgeannonce
Eksempel på søgeannonce

Denne annonceringsform er meget hyppigt anvendt, og du kender derfor formentlig også allerede til den.

2. Google Display ads

Den næste type annoncer er de såkaldte Google Display ads, der kører via displaynetværket. På displaynetværket rammer du som udgangspunkt ikke dem, der aktivt selv har søgt efter en løsning eller et produkt, altså den efter­spørgende målgruppe. Derimod rammer du potentielle kunder gennem hjemmesi­der, som har solgt annonceplads til Google (også kaldet Google Ad­Sense).

Nedenfor ser du et eksempel på en hjemmeside, hvor du som annoncør på displaynetværket har mulighed for at sælge dine pro­dukter vha. en digital bannerannoncer på hjemmesiden - fx som topbanner eller sidebanner.

Displaynetværk
Eksempel på displaynetværk

Forståelsesmæssigt kan du sammenligne displaynetværket med øvrige typer af tradi­tionel markedsføring såsom tv, radio, avisannoncer etc. Der er både fordele og ulemper ved denne form for annoncering. På den ene side er der tale om en effektiv annonceform, hvis du vil udbrede dit brandkendskab og måske har et produkt, der ikke bliver søgt på særlig ofte. På den anden side rammer du den passive målgruppe på displaynetværket. Dvs. personer, som ikke nødvendigvis er interesseret i din virksomhed eller dine produkter, hvilket potentielt set kan hæmme dine annoncers CTR (procentandel af dem, der eksponeres for din annonce, som rent faktisk også klikker på den).

Displaynetværket giver dig dog en lang række muligheder for at målrette dine forskellige Google Display ads, så de rammer potentielle kunder.

3. Google Shopping ads

Den tredje type annoncer kaldes Google Shopping ads og kan sådan set beskrives meget kort, da de grundlæggende fungerer ligesom de klassiske søgeannoncer.

Google Shopping er en integreret del af søgeresultatet på Google. Den primære forskel på de almindelige søgeannoncer og Google Shopping annoncer, at du som annoncør får mulighed for at vise dine produkter på forsiden af Google. Dvs., at du altså tilknytter produktbilleder direkte til din annoncering, så brugerne kan få syn for sagen, når din annonce dukker op i forbindelse med deres Google-søgning.

Google Shopping annoncer
Eksempel på Google Shopping ads

Ovenfor har vi illustreret, hvordan Google Shopping-annoncer ser ud, og hvor de placeres på Googles forside. Som du kan se, kan billederne blive vist i toppen af Google over de betalte søgeannoncer.

På den måde kan du som annoncør bruge Google Shopping ads til at skabe visuelt blikfang og tiltrække potentielle kunders opmærksomhed,

4. Videoannoncer på YouTube

I takt med at det er blevet billigere og nemmere at lave video, er der en klar tendens til, at stadig flere annoncører vælger at købe annoncer på YouTube. I 2006 blev YouTube opkøbt af Google, og i dag er det en integreret del af Google Ads, at du har mulighed for at annoncere med videoklip samt via displaynetværket med bannerannoncer.

Der er flere fordele ved at vælge videoannoncer. Videoerne er rigtig gode til branding og til at skabe øget brugerengagement. Derudover har du med videoannoncer både mulighed for at ramme den efter­spørgende og den passive målgruppe. Når brugerne søger på You­Tube, rammes den efterspørgende målgruppe. Når brugerne ser en videoannonce før, efter eller under en anden video, rammes den pas­sive målgruppe, der ikke har søgt efter produktet eller virksomheden. Du slår således to fluer med et smæk, hvilket kan øge sandsynligheden for at opnå større rækkevidde med din annoncering.

5. App-annoncer

En femte mulighed er app-annoncering. Denne type annoncer er selvsagt kun relevante, hvis din virksomhed rent faktisk har udviklet og tilknyttet en app til enten virksomheden eller dit produkt/din service. Hvis dette gør sig gældende, kan du bruge den universelle app-kampagnetype til at promovere din app i form af simple annoncer.

6. Maksimal effektivitet

Det seneste skud på stammen er kampagnetypen "Maksimal effektivitet" også kendt som "Performance Max". Filosofien bag denne kampagnetype er, at du fodrer Google med data omkring din forretning og målsætninger og så anvender Google alt sin dataviden og intelligente budstrategier til at målrette dine annoncer på tværs af sit store netværk i håbet om at nå dine målsætninger - altså maksimere effektiviteten af din annoncering. Sagt med andre ord, kan du med denne kampagnetype vise dine annoncer i søgeresultaterne, på Display netværket, i Google Shopping, på YouTube, i Gmail, i Google Maps - ja, vitterligt på alle Googles platforme.

Denne intelligente løsning sparer dig på den ene side for tid og besvær ift. opsætning af dine annoncer, eftersom at Google klarer meget af arbejdet for dig. Det kræver i udgangspunktet kun minimal indsats at oprette hhv. tekst-, billed, og shopping-annoncer. På den anden side overgiver du kontrollen til Google, hvilket selvsagt betyder, at dine tilpasningsmuligheder bliver yderst begrænsede ved brugen af denne form for annoncering.

7. Smart

Vi bliver i de "smarte" kampagnetyper, bogstaveligt talt. Den andensidste annonceringsmulighed er nemlig den såkaldte "Smart"-kampagne, som på mange måder er lightudgaven af "Maksimal effektivitets"-kampagnen. Som annoncør skal du her blot tilføje en annoncetekst og evt. en virksomhedsadresse og så vil Google ellers træffe de store beslutninger ift. budgivning og målretning af dine annoncer, dog begrænset til søgeordsanonncering og lokale annoncer i Google Maps. Google lægger ikke skjul på, at dette er "plug and play"-løsningen for den lille virksomhed, der bare gerne vil igang med at annoncere på Google uden behovet for selv at føre opsyn og løbende tilpasse sin markedsføring. Dine muligheder for selv at regulere og optimere denne form for annoncering er derfor tilsvarende indskrænket.

8. Demand Gen

Denne kampagnetype er din mulighed som annoncør for at gå mere eksplorativt til værks mht. din online annoncering. Her giver Google Ads dig mulighed for at vise banner- og videoannoncer på tværs af en række af Googles mest visuelt orienterede platforme.

Som en af de eneste kampagnetyper giver „Demand Gen“-kampagner dig adgang til målrettet annoncering på Gmail, YouTube, YouTube shorts og på Googles Discover-netværk – tilmed med mulighed for tilkobling af produktfeeds. Du skal dog være opmærksom på, at du skal have opsat konverteringssporing, før du kan benytte denne annonceringsform.

9. Hotelkampagner

Som navnet antyder er denne sidste kampagnetype skræddersyet til hotelbranchen. Her får du som annoncør mulighed for at promovere dine hoteldestinationer med dynamiske priser og landingssider for folk, der søger hotel eller overnatning i specifikke områder. Du vil på den måde kunne promovere værelser og priser på både Google-søgning, YouTube og Google Maps. 

Hotelkampagne i Google Ads

Annoncerne er dynamiske og skræddersyet til den enkelte søgning. For at give sig i kast med denne form for annoncering kræver det derfor, at du integrerer en liste med hoteller, priser og landingssider med Google Ads.   

Målretning - push eller pull marketing?

Vi har nu gennemgået de forskellige annonceringsmuligheder i Google Ads, og som du nok godt kan fornemme, er der tale om en super effektiv annonceringsplatform, som virksomheder med fordel kan udnytte til salgs- og markedsføringsværktøj,

Der er naturligvis stor forskel på de otte tilgange til annoncering. Derfor er det også vigtigt, at du tager dig god tid til at opsætte hver enkelt kampagne korrekt, og at du overvejer din målretning nøje, inden du går i gang.

Hvilke(n) af annoncetyperne, du vælger at gå med, afhænger ultimativt af den markedsføringsstrategi og -tilgang, din virksomhed kører med. Her skelner man typisk mellem to overordnede tilgange, der står som modsætningspar til hinanden:

  • Push-markedsføring: En form for massemarkedsføring via fx tv, radio og avisannoncer,
    hvor du “skubber” dine budskaber ud til brugerne.
  • Pull-markedsføring: Brugerne opsøger selv information og kommer selv til dig.
Push- og pull-markedsføring i Google Ads
Push- og pull-markedsføring i Google Ads

De ni kampagnetyper i Google Ads kan inddeles i enten pull- eller push-markedsføring, og enkelte falder i begge kategorier. Ved pull-mar­kedsføring rammer du den efterspørgende målgruppe, og ved push-markedsføring sigter du mod den passive målgruppe, som ikke selv har efterspurgt produkterne.

Afslutningsvis er det vigtigt at understrege, at du altid bør gøre dig en række strategiske overvejelser forud for din annoncering. Google Ads kan nemlig blive en dyr fornøjelse, hvis ikke du bruger det rigtigt og tager stilling til vigtige forhold såsom markedsføringstilgang, søgeordstyper, målgruppe, kampagneform, an­noncetekster etc.

Vi håber, at du med dette indblik i Google Ads er blevet klogere på og måske endda overbevist om, hvorfor Google Ads er en rigtig god idé at gøre brug af, hvis du vil have succes med dit online annonceringseventyr.

Skal vi hjælpe dig godt på vej? Tjek vores Google Ads kursus og bliv klædt godt på til annonceringsarbejdet fremover.

God fornøjelse!

Seneste udgivelser på Kursusfabrikkens blog
Kursusfabrikken ApS