Begynderguide til Illustrator

I denne begynderguide til Adobe Illustrator introducerer vi dig til Illustrators styrker samt programmets opbygning og nogle af de mest anvendte værktøjer. Vi håber, at guiden vil give dig mod på at kaste dig ud i at lave grafik, der kan styrke din virksomheds visuelle profil.

I miniguiden vil vi bl.a. komme ind på:

  • Forskel på vektor- og rastergrafik
  • Hvordan du kan skabe illustrationer med simple basisformer
  • Introduktion til penværktøjet

Adobe Illustrator er et vektorbaseret grafisk program, og det er netop vektorgrafikken, der adskiller Illustrator fra Adobes andre programmer. Vektorgrafikken gør det muligt at lave grafik, der kan skaleres i størrelse uden at fremstå pixeleret eller uskarpt. Illustrator egner sig derfor særligt godt til fremstilling af logoer, infografikker mm. Du kan læse mere om forskellen på Adobes programmer i her.

guide til illustrator kursusfabrikken

Hos Kursusfabrikken har vi også udarbejdet en miniguide til Illustrator, som du kan downloade her. Her giver vi en introduktion til Adobe Illustrator og hjælper dig med at komme godt fra start i programmet.

 

Inden vi giver en introduktion til Illustrators opbygning, vil vi forklare forskellen på raster- og vektorgrafik lidt nærmere.

Forskel på raster- og vektorgrafik

Et rasterbillede består af pixels, der er små individuelle punkter. Et eksempel på et billede i raster kunne være et fotografi. Når du zoomer tilstrækkeligt ind på et rasterbillede, vil du se en masse små firkanter i forskellige farver, der tilsammen danner billedet.

rastergrafik illustrator

Vektorgrafik er matematiske udregninger mellem forskellige punkter og vektorer. Hvis du zoomer ind på vektorgrafik, vil det altid se ens ud, uanset hvor tæt du går på.

 

vektorgrafik illustrator

 

Når du tegner i et program, der er baseret på raster, som eksempelvis Adobe Photoshop, tegner du former, ligesom hvis du lavede et strøg med en pensel i den ’virkelige verden’. Når du tegner i et vektorbaseret program som Adobe Illustrator, laver du kurver.

vektorgrafik rastergrafik illustrator

En af de store fordele ved at tegne i vektorgrafik i Illustrator er, som vi nævnte i begyndelsen af guiden, at vektorgrafik kan skaleres uendeligt op og ned uden at ændre sig, hvor rastergrafik bliver pixeleret og uskarpt, når det forstørres. Vektorgrafik egner sig derfor særligt godt til eksempelvis produktion af logoer, da denne form for grafik ofte skal anvendes i mange forskellige kontekster og størrelser. Vektorgrafik kan printes med skarpe kanter, uanset hvor stort det skal printes.

Programmets opbygning

Inden vi kommer ind på nogle af de mest anvendte værktøjer fra værktøjslinjen i Illustrator, vil vi se nærmere på opbygningen af programmet. På billedet herunder har vi forsøgt at lave et overblik over, hvor du finder nogle af de vigtigste værktøjer og paneler i programmet.

 Illustrator guide

 

Brug basisformer til enkelt at skabe illustrationer

Det kræver ikke nødvendigvis de store tegneegenskaber for at lave grafik i Illustrator. Ved hjælp af simple basisformer, kan du opbygge dine illustrationer. Vi vil nu vise dig et eksempel på, hvordan du ved hjælp af seks simple geometriske former kan lave et bog-ikon.

 

ikon illustrator vektor bog kursusfabrikken.dk
Først vil vi guide dig igennem, hvordan du laver formerne. Vi begynder med den store mørkeblå rektangel. Start med at lave et rektangel på ca. 45 x 60 mm med rektangelværktøjet, der ligger i værktøjslinjen, og indstil derefter rektanglet til den ønskede farve i menuen i toppen.

For at lave de afrundede hjørner vælges den hvide pil i værktøjslinjen. Med pilen markeres hjørne 1+4 (Hold shift inde, mens du klikker, for at markere to hjørner på én gang). I menuen i toppen indstilles hjørner til 6 mm. På samme måde markeres hjørne 2+3 og indstilles til 2 mm.

 

vektorgrafik ikon illustrator corners
Lav nu de andre elementer på samme måde. Elementerne sættes sammen som på billedet nedenunder, og du har nu på meget simpel vis lavet et ikon.

 

Ikon Illustrator guide bog penværktøj kursusfabrikken.dk

Når du bliver fortrolig med opbygning af illustrationer, kan du ved hjælp af andre af Illustrators værktøjer arbejde med at give illustrationerne mere ‘personlighed’ og karakter.

Penværktøj

Penværktøjet anvendes til at tegne former og kurver. Vælg Penværktøjet i værktøjslinjen og klik et sted på tegnebrættet. Ved efterfølgende at klikke et nyt sted på tegnebrættet laver du nu en lige linje mellem de to punkter. Således kan du fortsætte og på den måde skabe en form eller en streg.

Ønsker du en afsluttet form, holdes penværktøjet til sidst henover det første punkt, du lavede på tegnebrættet. Der vil nu vise sig en lille cirkel ved siden af dit penværktøj. Når du klikker, vil formen afsluttes.

Ønsker du blot at lave en streg, afslutter du stregen ved at holde ctrl (pc) eller cmd (mac) nede, mens du klikker et vilkårligt sted på tegnebrættet.

For at lave en buet kurve trækker du musen henover tegnebrættet, mens du klikker det sted, hvor du vil placere dit næste punkt. Der vil nu komme to håndtag til syne. Disse håndtag bruges til at justere kurvens form. Du kan altid ændre kurven ved at trække i håndtagene med den hvide pil fra menulinjen. For at få håndtagene frem ved et eksisterende punkt, kan du vælge værktøjet ankerpunkt i værktøjslinjen og markere dit punkt.

 

pen tool penneværktøj illustrator guide

 

Du kan ændre farve, stregfarve og -tykkelse i det øverste panel i programmet.

 

pen tool penneværktøj illustrator guide

 

Med værktøjerne slet og tilføj styrepunkt kan du tilføje og fjerne punkter på eksisterende kurver. Dette gælder også for former, som du har oprettet med basisværktøjerne fra værktøjslinjen, eksempelvis rektangelværktøjet.

 

pen tool penneværktøj guide illustrator
Hav tålmodighed. Penværktøjet kræver tid og øvelse at blive god til, men når du mestrer værktøjet, vil du opleve, at du hurtigt og nemt kan lave illustrationer og ændre på former og kurver i Illustrator.

Arbejde i lag

Det kan være en god øvelse at vælge en simpel illustration og tegne efter den med penværktøjet. Indsæt et billede og marker laget som låst. Du kan nu oprette et nyt lag, som du kan tegne på uden at ændre det underliggende billede.

 

Lag illustrator guide pen tool penneværktøj

 

 

Afsluttende

Illustrator er et program, der kræver lidt tid, tålmodighed og øvelse at mestre. Men det giver mulighed for at lave grafik, der kan skabe et sammenhængende visuelt udtryk i din virksomhed. Hvis du er interesseret i at lære mere om Illustrators mange muligheder, udbyder Kursusfabrikken et to dages kursus i Adobe Illustrator. Her vil du få et bredt kendskab til programmet og lære at skabe forskellige illustrationer til både tryksager og web.

God fornøjelse med Adobe Illustrator!