facebook1pximg
Kursusfabrikkens blog

Attributionsmodeller og kunderejser

Attributionsmodeller og kunderejsen

I dag begynder mere end 80 % af alle kunderejser online. Samtidig er antallet af ’touchpoints’ inden, under og efter et køb fordoblet på bare 10 år.

Det er derfor vigtigere end nogensinde før at tænke kunderejsen som en samlet proces, hvor alle kontaktflader analyseres og tages med i ligningen.

I dette indlæg kan du blive klogere på, hvorfor og hvordan du skal arbejde med kunderejser og attributionsmodeller.

Du vil også lære, hvordan du kan undersøge attributionsmodeller i Google Analytics. Hvis du ikke har arbejdet med Analytics før, kan du læse vores guide og komme sikkert fra start her.

Attributions... Hvad for noget?

Kunderne har mange flere berøringer med virksomhederne end tidligere, og en stor del af kunderejsen foregår i dag online.

Derfor er det en nødvendighed, at virksomheder analyserer deres data gennem attributionsmodeller.

Og hvad er attributionsmodeller så for noget?

Attributionsmodeller går kort fortalt ud på at fordele konverteringen (salget) på flere kanaler end bare den sidste kanal, der førte til salget.

Attributionsmodeller giver en langt bedre forståelse for, hvilket indhold brugerne skal præsenteres for hvornår samt hvilke kanaler du skal bruge i forskellige dele af processen.

Desværre benytter mange virksomheder sig endnu ikke af attributionsmodeller, men tillægger i stedet den sidste kanal værdien.

Og hvad er det så, de mister?

Den helt store udfordring ved ikke at have styr på, hvilke kanaler der er med til at forme kunderejsen, er, at vigtige kanaler let kan blive nedprioriteret. Det kan i værste fald medvirke til, at du går glip af salg.

Når du vurderer de forskellige kanalers relevans, er det altså afgørende, at du undersøger assisterede konverteringer og attributionsmodeller. I stedet for blot at se på, hvilken kanal der i sidste ende førte til salget.

Attributionsmodeller i Google analytics

De fleste virksomheder bruger i dag Google Analytics til at analysere effekten af deres kanaler. Hvis du gerne vil dykke dybere ned i de kanaler, der har assisteret til et salg, skal du have fat i rapporten ”Multi-Channel Funnels”, eller på dansk: ”Multikanaltragte”.

Her kan du bruge det værktøj, som Google kalder ”Model Comparison Tool”, eller på dansk: ”Værktøj til sammenligning af modeller”. Heri kan du sammenligne forskellige attributionsmodeller.

Nedenfor giver vi en kort introduktion til de forskellige attributionsmodeller, så du opnår en forståelse for, hvad de forskellige modeller viser.

Last interaction attributionsmodel

Last Interaction Attribution (Sidste interaktion)

Det er den mest benyttede attributionsmodel, som tillægger al værdi til den sidste kanal, der ledte kunden til købet. I denne model overses alle de kanaler, der har medvirket til, at der er blevet foretaget et salg.

First interaction attributionsmodel

First Interaction Attribution (Første interaktion)

Giver al værdien til den første kanal på kunderejsen. Den viser ikke, hvilke kanaler kunden ellers var i kontakt med forud for købet.

Linear attributionsmodel

Linear Attribution (Lineær interaktion)

Fordeler konverteringen ligeligt på alle kanaler i kunderejsen. Den giver et overblik over alle kanalerne, men hjælper ikke til at vurdere, hvilke kanaler der er de vigtigste.

Time Decay attributionsmodel

Time Decay Attribution (Henfaldstid)

Her stiger værdien procentvis, jo tættere kanalen er på konverteringen. Det kan hjælpe til at planlægge og fordele budgettet fremadrettet.

Position based attributionsmodel

Position Based Attribution (Positionsbaseret)

Fordeler 40 % af konverteringen til både den første og den sidste kanal på kunderejsen. De resterende procenter bliver fordelt på de øvrige kanaler.

Hvis du bruger værktøjer som Google Analytics til at analysere effekten af dine kanaler, er det vigtigt at forstå de forskellige attributionsmodeller, så du kan træffe de rigtige beslutninger fremadrettet. Samtidig kan du sikre, at kunderne får det rigtige indhold på det rigtige tidspunkt i kunderejsen.

Hvis du gerne vil blive klogere på jeres data, og hvordan attributionsmodeller kan hjælpe jer i jeres analysearbejde, kan du læse mere om vores kursus i Google Analytics her.

Del siden med dit netværK

Seneste udgivelser på Kursusfabrikkens blog